Lærerne ønsker å kunne bortvise elever.

Svar
HNilsen

Re: Lærerne ønsker å kunne bortvise elever.

Legg inn av HNilsen »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 1:37 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:02 pm At det har skjedd en lineær utvikling med elevene i norsk skole – fra høflige og veloppdratte, til uhøflige og uten oppdragelse – det har jeg liten tro på. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i en slik beskrivelse. Det blir for unyansert. F.eks. vil jeg hevde at det er mye mindre slåssing elever imellom nå enn tidligere. Dette som en konsekvens av at barn i dag har færre arenaer der de er uten voksenkontakt- og innflytelse. Foreldre i dag passer rett og slett bedre på sine barn enn foreldre gjorde tidligere. Moderne barneoppdragelse er mer organisert. Dette har selvsagt noen negative sider ved seg, som det er enkelt å harselere med, men det har også den konsekvensen at barn slåss sjeldnere. En annen konsekvens av dette er at mobbingen antakelig også er mindre alvorlig enn hva den var før. Samfunnet – og skolen – har et større søkelys på mobbing, slåssing og generelt konflikter barn imellom. Det gjør at det fanges tidligere opp, der slikt før gikk under radaren til de voksne.

Det at barn i dag er frekkere mot lærerne har jeg også liten tro på. Det som imidlertid er sikkert, er at vi i det moderne samfunnet er mer bevisst på rettighetene våre. Det gjelder både voksne og barn. Ironisk nok er dette hva lærerne er opptatt av – altså sine rettigheter – når de kritiserer dagens skole. Elevene er også mer opptatt av dette, noe som fører til at vi i skolen forhandler mer med elevene enn vi gjorde tidligere. Akkurat som nok foreldre forhandler mer med sine barn enn hva foreldre gjorde tidligere. Dette handler ikke om at elever er blitt frekkere, men et generelt utviklingstrekk i vårt samfunn. De lærerne som lykkes, tror jeg forholder seg til dette profesjonelt. F.eks. ved at de tar seg tid til å drøfte skolens regelverk med elever, og at de også involvere elever når regler skal utarbeides.

Lærere som går inn i skolen med en holdning om at elever bare må rette seg etter dem, slik læreren gjorde på 70- og 80-tallet, tror jeg ikke vil lykkes med å etablere gode klassemiljø. Elevene har opplæringsplikt, noe som gjør at vi må sørge for at skolen også oppleves som motiverende og hyggelig for elevene som er «tvunget» til å gå der i 10 år (i realiteten 13).
Dagens ungdom er vel mer preget av apati og manglende "knagger" fra hjemme (diverse livserfaring som vi tok for gitt fra før, ved siden av generell allmennkunnskap) enn at de er uhøflige og utagerende.

Men når det skal sies, så må en jo også huske på at elevmassen er mer sammensatt enn for en del år siden, med tanke på kulturell bakgrunn, diverse diagnoser hvor målet om at eleven skal være en del av et klassemiljøet nesten uansett utfordringer ellers. Og som du nevner, mange barn og ungdom kommer fra en "forhandlingskultur" fra hjemme hvor det ligger en forventning om at man alltid kan ha innvirkning og medbestemmelse. Mange ungdommer er ofte ikke modne nok til å takle en slik kultur.
Elevgruppen var nok sammensatt også tidligere - med blant annet ulike diagnoser. Man utredet dem bare ikke. Kan godt hende dette hadde noen positive sider ved seg, blant annet fordi Norge i dag ligger i verdenstoppen med tanke på ADHD-medisinering. Kanskje utreder vi for mange elever i dag? Men i det store og det hele tror jeg det var mest negativt for de elevene som ble feilbehandlet. Her har nok det skjedd en rekke overgrep i offentlig regi.

Skywalker

Legg inn av Skywalker »

Orker ikke lese hele tråden, så kan hende det er nevnt tidligere. Jeg jobber i en fylkeskommunal skole. (Videregående).
Alle lærere, samt vaktmester og øvrig driftspersonell kan bortvise en elev fra skolen. (Resten av dagen). Men som regel sender man elev til Rektor. Rektor kan bortvise en elev inntil tre dager. Kan også bortvise en elev lenger, men rektor skal da søke/melde fra til fylket om dette.
Følger ikke en elev pålegg om å forlate skolen blir politiet tilkalt.
Jeg vil anta at foreldre til de elevene som er under 18 også blir varslet. Mulig barnevern også. Det vet jeg ikke.
Ved voldshendelser og alvorlig hærverk så tror jeg politiet alltid blir kontaktet.
Politiet er på skolen jeg jobber ganske ofte.Selv når det ikke har skjedd noe. Det hender de henger her i storefri. Spiser lunsjen sin her. Spiller bordtennis, sjakk eller bare henger med elevene.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Generelt vil jeg nok tro at ting er blitt til det bedre i norsk skole. Ikke alt, selvsagt, men det meste. Det er mindre mobbing, mindre voldsbruk og mindre trakassering. Vi tror bare det er blitt verre, fordi det fokuseres mer på dette i mediene. Godt hjulpet av lærernes organisasjoner.

Likevel er det så klart mye som kunne vært bedre. Karakterpresset vi ser i skolen i dag, f.eks. Som gjør at flere og flere elever mister motivasjonen og får dårligere psykisk helse utover skoleløpet - og særlig i slutten av ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Skolen er nok generelt for opptatt av måling og testing. Her har utdanningsmyndigheten et pedagogisk problem, for det er lærere som i stor grad pålegger seg selv og sine elever de fleste prøvene og testene og karakterene. Vurderingsforskriften vi har i Norge er egentlig radikal og åpner for at lærere knapt trenger å gi karakterer - litt satt på spissen, selvsagt.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Skywalker skrev: søn mai 21, 2023 2:28 pm Orker ikke lese hele tråden, så kan hende det er nevnt tidligere. Jeg jobber i en fylkeskommunal skole. (Videregående).
Alle lærere, samt vaktmester og øvrig driftspersonell kan bortvise en elev fra skolen. (Resten av dagen). Men som regel sender man elev til Rektor. Rektor kan bortvise en elev inntil tre dager. Kan også bortvise en elev lenger, men rektor skal da søke/melde fra til fylket om dette.
Følger ikke en elev pålegg om å forlate skolen blir politiet tilkalt.
Jeg vil anta at foreldre til de elevene som er under 18 også blir varslet. Mulig barnevern også. Det vet jeg ikke.
Ved voldshendelser og alvorlig hærverk så tror jeg politiet alltid blir kontaktet.
Politiet er på skolen jeg jobber ganske ofte.Selv når det ikke har skjedd noe. Det hender de henger her i storefri. Spiser lunsjen sin her. Spiller bordtennis, sjakk eller bare henger med elevene.
Mye av dette er sagt tidligere, men likevel et nyttig og godt praksiseksempel du kommer med her. Tommel opp.

Neptun
Innlegg: 5550

Legg inn av Neptun »

HNilsen skrev: lør mai 20, 2023 8:29 pm
Fordomsfull skrev: lør mai 20, 2023 8:25 pm
HNilsen skrev: lør mai 20, 2023 7:32 pm

Dette kan også skolene gjøre. I diskusjoner som dette blir jeg ofte forundret over at det etterlyses virkemidler som skolen allerede har.
Det påståes i den avisartikkelen som trådstarter brukte som grunnlag for tråden og jeg la inn en kommentar fra kommentarfeltet under artikkelen som var fra BT og hun viser til det du sier, sånn;

""Rebecca Storevik;

Per §9A-11 i opplæringslova har vi allereie høve til å vise elevar bort frå undervisning. Eg er einig i at vi må vurdere om enkelte elevar ikkje har godt av eit vanleg klasseromsmiljø og treng meir og tettare oppfølging, men vi har allereie lov til å vise elevane bort. Både Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune har presisert dette i sine ordensreglement: . Bortvisning

a) Eleven kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

b) Ungdomsskoleelever kan bortvises fra skolen i inntil tre skoledager etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

c) Dersom elever hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen, kan eleven etter å ha blitt advart, vises bort fra eksamen jf. forskrift til opplæringsloven § 3–33."
-----
Denne la jeg inn på side 1 her i tråden, så de som leser har iallefall kunnet lese det. Det kan være løgn, det vedkommende la inn - men jeg tror det er sant.
Det er helt korrekt. Folk leser ikke. Flott at du la dette inn. Viktig saksopplysning. 👍
Folk leser ikke, det er helt riktig - og det vises i denne tråden hvor de aller fleste bare har lest overskriften om saken. Vi vet ikke om det er riktig oppfattet heller av journalisten, tviler på det.
Overskrifter sier som oftest svært lite om essensen i artikkelen - slik opererer journalister fordi de vet at mange kun leser overskrifter.
I denne artikkelen så handler minst 90% om den mildt sagt dårlige utviklingen i grunnskolen spesielt, men også i VGS grunnet manglende oppdragelse. Det skrives relativt detaljert hva en lærer kan utsettes for - i et alarmerende omfang. - men det interesserer ikke de faste - som heller skryter jævelunger opp i skyene.

INGEN av "dekke over - folkene" har den ringeste interesse av å ta opp det som er essensen i artikkelen. Jeg hadde heller ikke forventet det.

Her benektes det over en lav sko at mange ungdommer ikke har respekt for autoriteter som lærere og politi - uten andre argumenter enn "dette stemmer ikke", "ungdom i dag er snillere enn før osv". Politiet bekrefter at holdningene til autoriteter har endret seg drastisk:
https://www.nrk.no/trondelag/flere-samm ... 1.15072577

Jeg er ikke det minste overrasket når jeg ser hvordan veldig mange foreldre i dag dyrker sine barn fra de blir født.
Det er bare det at når de er bestekompiser med barna og deres tjenere som aldri sier nei, så mister de den autoriteten de som voksne skulle hatt.
Hva skjer når barnet/ungdommen aldri har hørt ordet nei av foreldrene? Selvsagt tar de dette med seg på alle andre arenaer også, som i møte med lærere og politi. Ja egentlig alle voksne som de burde vise respekt. De mangler oppdragelse, dette er en svært uheldig samfunnsutvikling som allerede har fått store konsekvenser.

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:44 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 1:26 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:18 pm ... og også for skolene i Bergen kommune, som Hermansen selv jobber i. Hun kjenner med andre ord ikke reglene på sin egen skole.

https://www.bergen.kommune.no/innbygger ... r-i-bergen
Nei, det er nå for så vidt riktig. Men så blir spørsmålet om hvor vidt rektor påberoper seg styringsrett (noe den ikke har) utover dette. Det har vært nok historier om dette også rundt omkring. Men jeg heller vel mest til å tro at du har rett i at Hermansen i dette tilfellet ikke har kontroll.

Jeg har googlet noen kommuner nå. Det henvises til Opplæringsloven hos alle, men samtidig kan noen punkt rundt sanksjoner være forskjellig utformet og at en ikke har fremhevet at læreren også har bortvisningsmulighet. Dette står jo i Opplæringsloven, men mulig at det med dette fører til misforståelsen rundt dette.
Rektor kan ikke overprøve kommunens reglement. Det er åpenbart. Dette er en mulighet skolene har, og den er godt kjent. Blant lærere også.
Som jeg skriver, så har det hendt at rektorer har misforstått sin styringsrett, derav innlegget over.

Skraevadottir

Legg inn av Skraevadottir »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 2:30 pm Generelt vil jeg nok tro at ting er blitt til det bedre i norsk skole. Ikke alt, selvsagt, men det meste. Det er mindre mobbing, mindre voldsbruk og mindre trakassering. Vi tror bare det er blitt verre, fordi det fokuseres mer på dette i mediene. Godt hjulpet av lærernes organisasjoner.

Likevel er det så klart mye som kunne vært bedre. Karakterpresset vi ser i skolen i dag, f.eks. Som gjør at flere og flere elever mister motivasjonen og får dårligere psykisk helse utover skoleløpet - og særlig i slutten av ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Skolen er nok generelt for opptatt av måling og testing. Her har utdanningsmyndigheten et pedagogisk problem, for det er lærere som i stor grad pålegger seg selv og sine elever de fleste prøvene og testene og karakterene. Vurderingsforskriften vi har i Norge er egentlig radikal og åpner for at lærere knapt trenger å gi karakterer - litt satt på spissen, selvsagt.
Veldig godt oppsummert, syns jeg. Litt karakterpress er sunt, men da må det også komme på grunn av et ønske om læring og faktisk gjenspeile reell kompetanse og ikke bare "prøve-" eller "testkompetanse". Læreplanene er, som du sier, radikale og i tillegg veldig store og åpne, noe som betyr at det kan være mange veier til Rom. Siste trinn jeg hadde kjørte vi på med veldig variert vurdering med eksempelvis oppgaveskriving, fagsamtaler, jobbsøknader og jobbintervju, tverrfaglige økonomiske caser, talkshow og radio/podkast i tillegg til noen få tradisjonelle prøver, men ikke mer enn maks to vurderinger per fag per semester, hvor skriftlig og muntlig ble vurdert 50/50 for å ikke få for tydelig slagside. I høyere utdanning i dag er jo dette helt håpløst, hvor det nesten bare er hjemmeeksamen, som belønner visse ferdigheter i veldig stor grad, mens annen kompetanse og andre ferdigheter, som allmennkunnskaper, muntlige ferdigheter og ikke minst evnen til å bruke kunnskap der og da on the spot, blir fullstendig nedprioritert.
Sist redigert av Skraevadottir den søn mai 21, 2023 2:57 pm, redigert 1 gang totalt.

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:48 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 1:37 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:02 pm At det har skjedd en lineær utvikling med elevene i norsk skole – fra høflige og veloppdratte, til uhøflige og uten oppdragelse – det har jeg liten tro på. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i en slik beskrivelse. Det blir for unyansert. F.eks. vil jeg hevde at det er mye mindre slåssing elever imellom nå enn tidligere. Dette som en konsekvens av at barn i dag har færre arenaer der de er uten voksenkontakt- og innflytelse. Foreldre i dag passer rett og slett bedre på sine barn enn foreldre gjorde tidligere. Moderne barneoppdragelse er mer organisert. Dette har selvsagt noen negative sider ved seg, som det er enkelt å harselere med, men det har også den konsekvensen at barn slåss sjeldnere. En annen konsekvens av dette er at mobbingen antakelig også er mindre alvorlig enn hva den var før. Samfunnet – og skolen – har et større søkelys på mobbing, slåssing og generelt konflikter barn imellom. Det gjør at det fanges tidligere opp, der slikt før gikk under radaren til de voksne.

Det at barn i dag er frekkere mot lærerne har jeg også liten tro på. Det som imidlertid er sikkert, er at vi i det moderne samfunnet er mer bevisst på rettighetene våre. Det gjelder både voksne og barn. Ironisk nok er dette hva lærerne er opptatt av – altså sine rettigheter – når de kritiserer dagens skole. Elevene er også mer opptatt av dette, noe som fører til at vi i skolen forhandler mer med elevene enn vi gjorde tidligere. Akkurat som nok foreldre forhandler mer med sine barn enn hva foreldre gjorde tidligere. Dette handler ikke om at elever er blitt frekkere, men et generelt utviklingstrekk i vårt samfunn. De lærerne som lykkes, tror jeg forholder seg til dette profesjonelt. F.eks. ved at de tar seg tid til å drøfte skolens regelverk med elever, og at de også involvere elever når regler skal utarbeides.

Lærere som går inn i skolen med en holdning om at elever bare må rette seg etter dem, slik læreren gjorde på 70- og 80-tallet, tror jeg ikke vil lykkes med å etablere gode klassemiljø. Elevene har opplæringsplikt, noe som gjør at vi må sørge for at skolen også oppleves som motiverende og hyggelig for elevene som er «tvunget» til å gå der i 10 år (i realiteten 13).
Dagens ungdom er vel mer preget av apati og manglende "knagger" fra hjemme (diverse livserfaring som vi tok for gitt fra før, ved siden av generell allmennkunnskap) enn at de er uhøflige og utagerende.

Men når det skal sies, så må en jo også huske på at elevmassen er mer sammensatt enn for en del år siden, med tanke på kulturell bakgrunn, diverse diagnoser hvor målet om at eleven skal være en del av et klassemiljøet nesten uansett utfordringer ellers. Og som du nevner, mange barn og ungdom kommer fra en "forhandlingskultur" fra hjemme hvor det ligger en forventning om at man alltid kan ha innvirkning og medbestemmelse. Mange ungdommer er ofte ikke modne nok til å takle en slik kultur.
Elevgruppen var nok sammensatt også tidligere - med blant annet ulike diagnoser. Man utredet dem bare ikke. Kan godt hende dette hadde noen positive sider ved seg, blant annet fordi Norge i dag ligger i verdenstoppen med tanke på ADHD-medisinering. Kanskje utreder vi for mange elever i dag? Men i det store og det hele tror jeg det var mest negativt for de elevene som ble feilbehandlet. Her har nok det skjedd en rekke overgrep i offentlig regi.
Sammensetning handler om mer enn diagnoser, jf. innlegget mitt.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Neptun skrev: søn mai 21, 2023 2:32 pm
HNilsen skrev: lør mai 20, 2023 8:29 pm
Fordomsfull skrev: lør mai 20, 2023 8:25 pm
Det påståes i den avisartikkelen som trådstarter brukte som grunnlag for tråden og jeg la inn en kommentar fra kommentarfeltet under artikkelen som var fra BT og hun viser til det du sier, sånn;

""Rebecca Storevik;

Per §9A-11 i opplæringslova har vi allereie høve til å vise elevar bort frå undervisning. Eg er einig i at vi må vurdere om enkelte elevar ikkje har godt av eit vanleg klasseromsmiljø og treng meir og tettare oppfølging, men vi har allereie lov til å vise elevane bort. Både Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune har presisert dette i sine ordensreglement: . Bortvisning

a) Eleven kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

b) Ungdomsskoleelever kan bortvises fra skolen i inntil tre skoledager etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

c) Dersom elever hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen, kan eleven etter å ha blitt advart, vises bort fra eksamen jf. forskrift til opplæringsloven § 3–33."
-----
Denne la jeg inn på side 1 her i tråden, så de som leser har iallefall kunnet lese det. Det kan være løgn, det vedkommende la inn - men jeg tror det er sant.
Det er helt korrekt. Folk leser ikke. Flott at du la dette inn. Viktig saksopplysning. 👍
Folk leser ikke, det er helt riktig - og det vises i denne tråden hvor de aller fleste bare har lest overskriften om saken. Vi vet ikke om det er riktig oppfattet heller av journalisten, tviler på det.
Overskrifter sier som oftest svært lite om essensen i artikkelen - slik opererer journalister fordi de vet at mange kun leser overskrifter.
Dette er jo IKKE en artikkel skrevet av en journalist, men et debattinnlegg skrevet av en lærer. Læreren skriver jo også i selve innlegget av hun savner bortvisning som en konsekvens, så jeg vet ikke helt hvem som kan beskylde hvem for å ikke ha lest ordentlig.

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

Skraevadottir skrev: søn mai 21, 2023 2:56 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 2:30 pm Generelt vil jeg nok tro at ting er blitt til det bedre i norsk skole. Ikke alt, selvsagt, men det meste. Det er mindre mobbing, mindre voldsbruk og mindre trakassering. Vi tror bare det er blitt verre, fordi det fokuseres mer på dette i mediene. Godt hjulpet av lærernes organisasjoner.

Likevel er det så klart mye som kunne vært bedre. Karakterpresset vi ser i skolen i dag, f.eks. Som gjør at flere og flere elever mister motivasjonen og får dårligere psykisk helse utover skoleløpet - og særlig i slutten av ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Skolen er nok generelt for opptatt av måling og testing. Her har utdanningsmyndigheten et pedagogisk problem, for det er lærere som i stor grad pålegger seg selv og sine elever de fleste prøvene og testene og karakterene. Vurderingsforskriften vi har i Norge er egentlig radikal og åpner for at lærere knapt trenger å gi karakterer - litt satt på spissen, selvsagt.
Veldig godt oppsummert, syns jeg. Litt karakterpress er sunt, men da må det også komme på grunn av et ønske om læring og faktisk gjenspeile reell kompetanse og ikke bare "prøve-" eller "testkompetanse". Læreplanene er, som du sier, radikale og i tillegg veldig store og åpne, noe som betyr at det kan være mange veier til Rom. Siste trinn jeg hadde kjørte vi på med veldig variert vurdering med eksempelvis oppgaveskriving, fagsamtaler, jobbsøknader og jobbintervju, tverrfaglige økonomiske caser, talkshow og radio/podkast i tillegg til noen få tradisjonelle prøver, men ikke mer enn maks to vurderinger per fag per semester, hvor skriftlig og muntlig ble vurdert 50/50 for å ikke få for tydelig slagside. I høyere utdanning i dag er jo dette helt håpløst, hvor det nesten bare er hjemmeeksamen, som belønner visse ferdigheter i veldig stor grad, mens annen kompetanse og andre ferdigheter, som allmennkunnskaper, muntlige ferdigheter og ikke minst evnen til å bruke kunnskap der og da on the spot, blir fullstendig nedprioritert.
Høyere utdanning har, med noen veldig få unntak, hjemmeeksamen, mappeoppgaver, muntlig eksamen og tradisjonell skriftlig eksamen i dag. Hjemmeeksamen konstant er mer et slags korona- og deltidsfenomen.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Neptun skrev: søn mai 21, 2023 2:32 pm
HNilsen skrev: lør mai 20, 2023 8:29 pm
Fordomsfull skrev: lør mai 20, 2023 8:25 pm
Det påståes i den avisartikkelen som trådstarter brukte som grunnlag for tråden og jeg la inn en kommentar fra kommentarfeltet under artikkelen som var fra BT og hun viser til det du sier, sånn;

""Rebecca Storevik;

Per §9A-11 i opplæringslova har vi allereie høve til å vise elevar bort frå undervisning. Eg er einig i at vi må vurdere om enkelte elevar ikkje har godt av eit vanleg klasseromsmiljø og treng meir og tettare oppfølging, men vi har allereie lov til å vise elevane bort. Både Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune har presisert dette i sine ordensreglement: . Bortvisning

a) Eleven kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

b) Ungdomsskoleelever kan bortvises fra skolen i inntil tre skoledager etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 9 A–11 første ledd.

c) Dersom elever hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen, kan eleven etter å ha blitt advart, vises bort fra eksamen jf. forskrift til opplæringsloven § 3–33."
-----
Denne la jeg inn på side 1 her i tråden, så de som leser har iallefall kunnet lese det. Det kan være løgn, det vedkommende la inn - men jeg tror det er sant.
Det er helt korrekt. Folk leser ikke. Flott at du la dette inn. Viktig saksopplysning. 👍
I denne artikkelen så handler minst 90% om den mildt sagt dårlige utviklingen i grunnskolen spesielt, men også i VGS grunnet manglende oppdragelse. Det skrives relativt detaljert hva en lærer kan utsettes for - i et alarmerende omfang. - men det interesserer ikke de faste - som heller skryter jævelunger opp i skyene.

INGEN av "dekke over - folkene" har den ringeste interesse av å ta opp det som er essensen i artikkelen. Jeg hadde heller ikke forventet det.
Det handler ikke om å "benekte" eller "dekke over", men at jeg rett og slett er uenig i din og dine meningsfellers beskrivelse. Jeg synes det blir for unyansert og krisemaksimerende. Og jeg har argumentert for hvorfor, det er bare du som ikke har lest. sjekk mitt innlegg skrevet 1:02 pm i dag.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 2:55 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:44 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 1:26 pm

Nei, det er nå for så vidt riktig. Men så blir spørsmålet om hvor vidt rektor påberoper seg styringsrett (noe den ikke har) utover dette. Det har vært nok historier om dette også rundt omkring. Men jeg heller vel mest til å tro at du har rett i at Hermansen i dette tilfellet ikke har kontroll.

Jeg har googlet noen kommuner nå. Det henvises til Opplæringsloven hos alle, men samtidig kan noen punkt rundt sanksjoner være forskjellig utformet og at en ikke har fremhevet at læreren også har bortvisningsmulighet. Dette står jo i Opplæringsloven, men mulig at det med dette fører til misforståelsen rundt dette.
Rektor kan ikke overprøve kommunens reglement. Det er åpenbart. Dette er en mulighet skolene har, og den er godt kjent. Blant lærere også.
Som jeg skriver, så har det hendt at rektorer har misforstått sin styringsrett, derav innlegget over.
At rektor har misforstått styringsretten sin, og mener han eller hun kan sette seg OVER opplæringsloven! Vet du, det tviler jeg sterkt på at har skjedd.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 2:57 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:48 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 1:37 pm

Dagens ungdom er vel mer preget av apati og manglende "knagger" fra hjemme (diverse livserfaring som vi tok for gitt fra før, ved siden av generell allmennkunnskap) enn at de er uhøflige og utagerende.

Men når det skal sies, så må en jo også huske på at elevmassen er mer sammensatt enn for en del år siden, med tanke på kulturell bakgrunn, diverse diagnoser hvor målet om at eleven skal være en del av et klassemiljøet nesten uansett utfordringer ellers. Og som du nevner, mange barn og ungdom kommer fra en "forhandlingskultur" fra hjemme hvor det ligger en forventning om at man alltid kan ha innvirkning og medbestemmelse. Mange ungdommer er ofte ikke modne nok til å takle en slik kultur.
Elevgruppen var nok sammensatt også tidligere - med blant annet ulike diagnoser. Man utredet dem bare ikke. Kan godt hende dette hadde noen positive sider ved seg, blant annet fordi Norge i dag ligger i verdenstoppen med tanke på ADHD-medisinering. Kanskje utreder vi for mange elever i dag? Men i det store og det hele tror jeg det var mest negativt for de elevene som ble feilbehandlet. Her har nok det skjedd en rekke overgrep i offentlig regi.
Sammensetning handler om mer enn diagnoser, jf. innlegget mitt.
Ja, og det var også tilfellet tidligere. Opp mot hundre prosent av elevene går i den offentlige skolen. Det er derfor åpenbart at elevgruppen også sammensatt selv om det var færre minoritetsspråklige elever tidligere. Både av elever som hadde ulike opplæringsbehov, elever som hadde psykiske problemer, elever som utagerte og elever som hadde diagnoser i autismespekteret (udiagnostisert). Fattigdom var nok også et mye mer nærværende problem på 70- og 80-tallets skole. Så jo - åpenbart var elevgruppen mer sammensatt, og åpenbart tok man mindre hensyn til det. Som sagt, sikkert noe som også var en fordel med en slik tilnærming, men jeg tror nok likevel det mest var en stor ulempe. Det er et framskritt av den offentlige skolen ikke begår overgrep mot elever som har ulike behov.

Brukeravatar
JauKaninen
Innlegg: 1726

Legg inn av JauKaninen »

Trenger flere Sgt. Tackleberry i norsk skole:
► Show Spoiler

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:09 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 2:55 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 1:44 pm

Rektor kan ikke overprøve kommunens reglement. Det er åpenbart. Dette er en mulighet skolene har, og den er godt kjent. Blant lærere også.
Som jeg skriver, så har det hendt at rektorer har misforstått sin styringsrett, derav innlegget over.
At rektor har misforstått styringsretten sin, og mener han eller hun kan sette seg OVER opplæringsloven! Vet du, det tviler jeg sterkt på at har skjedd.
Nei, du lurer du meg rett og slett ikke til å tro at du ikke tror at en rektor kan misbruke eller misforstå styringsretten sin. Det har skjedd ved flere anledninger i norsk skole og er ofte grunnen til at fagforeninger i skolen har en del å gjøre ifm 9A-saker og annet knyttet til varsling, avvik og konflikter.

Skraevadottir

Legg inn av Skraevadottir »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:07 pm
Skraevadottir skrev: søn mai 21, 2023 2:56 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 2:30 pm Generelt vil jeg nok tro at ting er blitt til det bedre i norsk skole. Ikke alt, selvsagt, men det meste. Det er mindre mobbing, mindre voldsbruk og mindre trakassering. Vi tror bare det er blitt verre, fordi det fokuseres mer på dette i mediene. Godt hjulpet av lærernes organisasjoner.

Likevel er det så klart mye som kunne vært bedre. Karakterpresset vi ser i skolen i dag, f.eks. Som gjør at flere og flere elever mister motivasjonen og får dårligere psykisk helse utover skoleløpet - og særlig i slutten av ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Skolen er nok generelt for opptatt av måling og testing. Her har utdanningsmyndigheten et pedagogisk problem, for det er lærere som i stor grad pålegger seg selv og sine elever de fleste prøvene og testene og karakterene. Vurderingsforskriften vi har i Norge er egentlig radikal og åpner for at lærere knapt trenger å gi karakterer - litt satt på spissen, selvsagt.
Veldig godt oppsummert, syns jeg. Litt karakterpress er sunt, men da må det også komme på grunn av et ønske om læring og faktisk gjenspeile reell kompetanse og ikke bare "prøve-" eller "testkompetanse". Læreplanene er, som du sier, radikale og i tillegg veldig store og åpne, noe som betyr at det kan være mange veier til Rom. Siste trinn jeg hadde kjørte vi på med veldig variert vurdering med eksempelvis oppgaveskriving, fagsamtaler, jobbsøknader og jobbintervju, tverrfaglige økonomiske caser, talkshow og radio/podkast i tillegg til noen få tradisjonelle prøver, men ikke mer enn maks to vurderinger per fag per semester, hvor skriftlig og muntlig ble vurdert 50/50 for å ikke få for tydelig slagside. I høyere utdanning i dag er jo dette helt håpløst, hvor det nesten bare er hjemmeeksamen, som belønner visse ferdigheter i veldig stor grad, mens annen kompetanse og andre ferdigheter, som allmennkunnskaper, muntlige ferdigheter og ikke minst evnen til å bruke kunnskap der og da on the spot, blir fullstendig nedprioritert.
Høyere utdanning har, med noen veldig få unntak, hjemmeeksamen, mappeoppgaver, muntlig eksamen og tradisjonell skriftlig eksamen i dag. Hjemmeeksamen konstant er mer et slags korona- og deltidsfenomen.
Hjemmeeksamen utgjør en voldsom overvekt i høyere utdanning slik det er nå, ettersom de bare har fortsatt med det etter pandemien. Dette har jeg selv vært på møte om og diskutert effekten av, som jo er at folk ikke gidder å lese halvparten av pensum fordi de vet at de ikke trenger det når de får hjemmeeksamen. Jeg mener det er slik at alle må ha en skoleeksamen eller en muntlig eksamen i løpet av et semester, men dette betyr fint lite totalt når det er en av fire eksamener eller bare utgjør 40 % av et av fire fag om det er kombinert vurdering. Dette er et giga problem med tanke på kompetansen og ikke minst ferdighetene til de man utdanner.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:17 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:09 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 2:55 pm

Som jeg skriver, så har det hendt at rektorer har misforstått sin styringsrett, derav innlegget over.
At rektor har misforstått styringsretten sin, og mener han eller hun kan sette seg OVER opplæringsloven! Vet du, det tviler jeg sterkt på at har skjedd.
Nei, du lurer du meg rett og slett ikke til å tro at du ikke tror at en rektor kan misbruke eller misforstå styringsretten sin. Det har skjedd ved flere anledninger i norsk skole og er ofte grunnen til at fagforeninger i skolen har en del å gjøre ifm 9A-saker og annet knyttet til varsling, avvik og konflikter.
Så klart, men da handler det om unnfallenhet, ikke å lage ANDRE regler enn de som står i opplæringsloven.

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

Skraevadottir skrev: søn mai 21, 2023 3:18 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:07 pm
Skraevadottir skrev: søn mai 21, 2023 2:56 pm Veldig godt oppsummert, syns jeg. Litt karakterpress er sunt, men da må det også komme på grunn av et ønske om læring og faktisk gjenspeile reell kompetanse og ikke bare "prøve-" eller "testkompetanse". Læreplanene er, som du sier, radikale og i tillegg veldig store og åpne, noe som betyr at det kan være mange veier til Rom. Siste trinn jeg hadde kjørte vi på med veldig variert vurdering med eksempelvis oppgaveskriving, fagsamtaler, jobbsøknader og jobbintervju, tverrfaglige økonomiske caser, talkshow og radio/podkast i tillegg til noen få tradisjonelle prøver, men ikke mer enn maks to vurderinger per fag per semester, hvor skriftlig og muntlig ble vurdert 50/50 for å ikke få for tydelig slagside. I høyere utdanning i dag er jo dette helt håpløst, hvor det nesten bare er hjemmeeksamen, som belønner visse ferdigheter i veldig stor grad, mens annen kompetanse og andre ferdigheter, som allmennkunnskaper, muntlige ferdigheter og ikke minst evnen til å bruke kunnskap der og da on the spot, blir fullstendig nedprioritert.
Høyere utdanning har, med noen veldig få unntak, hjemmeeksamen, mappeoppgaver, muntlig eksamen og tradisjonell skriftlig eksamen i dag. Hjemmeeksamen konstant er mer et slags korona- og deltidsfenomen.
Hjemmeeksamen utgjør en voldsom overvekt i høyere utdanning slik det er nå, ettersom de bare har fortsatt med det etter pandemien. Dette har jeg selv vært på møte om og diskutert effekten av, som jo er at folk ikke gidder å lese halvparten av pensum fordi de vet at de ikke trenger det når de får hjemmeeksamen. Jeg mener det er slik at alle må ha en skoleeksamen eller en muntlig eksamen i løpet av et semester, men dette betyr fint lite totalt når det er en av fire eksamener eller bare utgjør 40 % av et av fire fag om det er kombinert vurdering. Dette er et giga problem med tanke på kompetansen og ikke minst ferdighetene til de man utdanner.
Ja, og derfor skrev jeg korona-fenomen.

GiPazzini_85
Innlegg: 12998

Legg inn av GiPazzini_85 »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:20 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:17 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:09 pm

At rektor har misforstått styringsretten sin, og mener han eller hun kan sette seg OVER opplæringsloven! Vet du, det tviler jeg sterkt på at har skjedd.
Nei, du lurer du meg rett og slett ikke til å tro at du ikke tror at en rektor kan misbruke eller misforstå styringsretten sin. Det har skjedd ved flere anledninger i norsk skole og er ofte grunnen til at fagforeninger i skolen har en del å gjøre ifm 9A-saker og annet knyttet til varsling, avvik og konflikter.
Så klart, men da handler det om unnfallenhet, ikke å lage ANDRE regler enn de som står i opplæringsloven.
Sånn, ja.

Brukeravatar
kytec
Innlegg: 7953

Legg inn av kytec »

@HNilsen høyfrekvente og ivrige bidrag til tråden (takk for det) synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver.

Minner om rælet skolesjefen i ....... kommune hostet opp (neppe fra eget bryst), "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Man skjønner fort at skoleledelsen med den holdningen setter lærerne sjakk matt før første trekk.

Etter den flotte "inspirerende" talen kan hun sette seg på kontoret i sentraladministrasjonen kilometervis fra nærmeste vanskelige elev og flytte papir både fysisk og virituelt.

Neptun
Innlegg: 5550

Legg inn av Neptun »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:04 pm
Neptun skrev: søn mai 21, 2023 2:32 pm
HNilsen skrev: lør mai 20, 2023 8:29 pm

Det er helt korrekt. Folk leser ikke. Flott at du la dette inn. Viktig saksopplysning. 👍
Folk leser ikke, det er helt riktig - og det vises i denne tråden hvor de aller fleste bare har lest overskriften om saken. Vi vet ikke om det er riktig oppfattet heller av journalisten, tviler på det.
Overskrifter sier som oftest svært lite om essensen i artikkelen - slik opererer journalister fordi de vet at mange kun leser overskrifter.
Dette er jo IKKE en artikkel skrevet av en journalist, men et debattinnlegg skrevet av en lærer. Læreren skriver jo også i selve innlegget av hun savner bortvisning som en konsekvens, så jeg vet ikke helt hvem som kan beskylde hvem for å ikke ha lest ordentlig.
Vel, det er riktig - men det bringer oss ikke videre. Litt uheldig av henne og en redningsplanke for dere som ikke vil diskutere rotårsaken til problemene i skolen som hun tar opp.
Hun skrev også at de savner andre tilbud enn bare bortvisning.

Siden det sånn uvilje mot å debattere rotårsaken til problemene, så klistrer jeg dem inn her, så andre kan se hva dere benekter og ønsker å dysse ned:

"Negativ oppførsel har alltid utfordret lærere, men utviklingen i skolene i dag er urovekkende. Tidligere var det et mindretall av elevene som hadde utfordrende atferd. Nå er problemene økende.

Elevene kverulerer, diskuterer og svarer frekt. Snur du ryggen til, risikerer du at en elev klistrer et sanitetsbind i bakhodet ditt, eller du finner avføring malt på vegger og oversvømmelser på toalettene. Respekt og folkeskikk er på vei ut, hærverk og vold er på vei inn.

Vi lærer vår atferd gjennom å observere andre, ifølge psykologen Albert Bandura. Elever lærer dårlig oppførsel av hverandre, og det er stadig mer urovekkende atferd å «observasjonslære» for lærevillige elever. For ikke å glemme den tvilsomme opplæringen barn og unge får via sosiale medier.

Tendensen er at dårlige trender og negativ atferd eskalerer, alvorlighetsgraden øker – eksempelvis vold i skolene (over 20.000 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i norske skoler i fjor), og økning i skolevegrere.

Flere elever tester grenser og tillater seg dårlig atferd, og det vi anser som «normalt», endrer seg – dessverre i gal retning. Når skoler blir en arena der elevene får opplæring i negativ sosial atferd, har det gått for langt.

Elevene gir hverandre opplæring i hvordan man mobber og ekskluderer, samt grundig innføring i snitchekulturen, der man blir utestengt fra fellesskapet hvis man sladrer. Det har aldri vært vanskeligere å balansere gruppepress med samfunnets krav og individuelle behov.

Økningen vi ser i psykisk uhelse, er ikke overraskende. En aksept for, og normalisering av, psykiske lidelser er samfunnet tjent med, men at elever med psykiske lidelser blir «normalisert» i skolen fordi flere er psykisk syke, er ikke bærekraftig. Skolen har blitt til en scene som hadde passet i «Fluenes herre», der overlevelse og rivalisering styrer de strandede skoleguttene i boken.

Oppdragelsen og oppfølgingen av barna og elevene våre svikter på så mange nivåer. Kontakt mellom skole og hjem er mange ganger en lite virkningsfull konsekvens – elevene respekterer verken lærerne eller foreldrene. Det er alltid en årsak bak elevers atferd, bare synd at det er så vidt spekter av årsaker, og så mange barn som har det vanskelig. Oppgaven har blitt uoverkommelig, og det blir umulig med dagens ressurser å kunne vurdere hva atferden skyldes og gi riktig oppfølging. Skolene og foreldrene trenger hjelp til dette arbeidet.

Det som skulle være en enhetsskole med inkludering og nasjonalt samhold, har for mange blitt et skadelig fellesskap der negative elevkrefter rår. Det er en kjensgjerning at dårlig atferd sprer seg blant elever. Den som ikke ser dette, er svært heldig eller blind.
"

Skraevadottir

Legg inn av Skraevadottir »

GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:20 pm
Skraevadottir skrev: søn mai 21, 2023 3:18 pm
GiPazzini_85 skrev: søn mai 21, 2023 3:07 pm

Høyere utdanning har, med noen veldig få unntak, hjemmeeksamen, mappeoppgaver, muntlig eksamen og tradisjonell skriftlig eksamen i dag. Hjemmeeksamen konstant er mer et slags korona- og deltidsfenomen.
Hjemmeeksamen utgjør en voldsom overvekt i høyere utdanning slik det er nå, ettersom de bare har fortsatt med det etter pandemien. Dette har jeg selv vært på møte om og diskutert effekten av, som jo er at folk ikke gidder å lese halvparten av pensum fordi de vet at de ikke trenger det når de får hjemmeeksamen. Jeg mener det er slik at alle må ha en skoleeksamen eller en muntlig eksamen i løpet av et semester, men dette betyr fint lite totalt når det er en av fire eksamener eller bare utgjør 40 % av et av fire fag om det er kombinert vurdering. Dette er et giga problem med tanke på kompetansen og ikke minst ferdighetene til de man utdanner.
Ja, og derfor skrev jeg korona-fenomen.
Det er ikke et koronafemonen i seg selv, ettersom formen også var svært utbredt og dominerende i en del studieretninger allerede før korona. Men klart, akkurat under koronapandemien kan man jo forstå det ut fra praktiske hensyn. Noen steder var de imidlertid flinke til å lage "hjemme-skole-eksamener", ved f. eks å ha eksamen over kun seks timer hjemmefra, slik at det var umulig å lese seg opp og få tid til å gjøre alt der og da. Det førte til at en rett og slett måtte ha meget gode kompetanse og ferdigheter for å gjøre det bra og fungerte således omtrent som en skoleeksamen.

Brukeravatar
kytec
Innlegg: 7953

Legg inn av kytec »

Neptun skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:04 pm
Neptun skrev: søn mai 21, 2023 2:32 pm
Vel, det er riktig - men det bringer oss ikke videre. Litt uheldig av henne og en redningsplanke for dere som ikke vil diskutere rotårsaken til problemene i skolen som hun tar opp.
Hun skrev også at de savner andre tilbud enn bare bortvisning.

Siden det sånn uvilje mot å debattere rotårsaken til problemene, så klistrer jeg dem inn her, så andre kan se hva dere benekter og ønsker å dysse ned:Tendensen er at dårlige trender og negativ atferd eskalerer, alvorlighetsgraden øker – eksempelvis vold i skolene (over 20.000 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i norske skoler i fjor), og økning i skolevegrere.
Dersom det er skrevet 20 000 avik om vold og trusler på skolen tipper jeg det reelle tallet er en plass mellom 200 000 og 400 000

Det er allmen kjent at de fleste avvik ikke blir rapportert, det gjelder i de fleste bransjer.

Likevel gjelder nok det i all hovedsak den mindre alvorlige volden, en 9 åring som sparker læreren i leggen osv.

Tipper de aller fleste av det man kan kalle alvorlig vold mot lærere eller medelever blir rapportert.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Neptun skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:04 pm
Neptun skrev: søn mai 21, 2023 2:32 pm

Folk leser ikke, det er helt riktig - og det vises i denne tråden hvor de aller fleste bare har lest overskriften om saken. Vi vet ikke om det er riktig oppfattet heller av journalisten, tviler på det.
Overskrifter sier som oftest svært lite om essensen i artikkelen - slik opererer journalister fordi de vet at mange kun leser overskrifter.
Dette er jo IKKE en artikkel skrevet av en journalist, men et debattinnlegg skrevet av en lærer. Læreren skriver jo også i selve innlegget av hun savner bortvisning som en konsekvens, så jeg vet ikke helt hvem som kan beskylde hvem for å ikke ha lest ordentlig.
Vel, det er riktig - men det bringer oss ikke videre. Litt uheldig av henne og en redningsplanke for dere som ikke vil diskutere rotårsaken til problemene i skolen som hun tar opp.
Hun skrev også at de savner andre tilbud enn bare bortvisning.

Siden det sånn uvilje mot å debattere rotårsaken til problemene, så klistrer jeg dem inn her, så andre kan se hva dere benekter og ønsker å dysse ned:

"Negativ oppførsel har alltid utfordret lærere, men utviklingen i skolene i dag er urovekkende. Tidligere var det et mindretall av elevene som hadde utfordrende atferd. Nå er problemene økende.

Elevene kverulerer, diskuterer og svarer frekt. Snur du ryggen til, risikerer du at en elev klistrer et sanitetsbind i bakhodet ditt, eller du finner avføring malt på vegger og oversvømmelser på toalettene. Respekt og folkeskikk er på vei ut, hærverk og vold er på vei inn.

Vi lærer vår atferd gjennom å observere andre, ifølge psykologen Albert Bandura. Elever lærer dårlig oppførsel av hverandre, og det er stadig mer urovekkende atferd å «observasjonslære» for lærevillige elever. For ikke å glemme den tvilsomme opplæringen barn og unge får via sosiale medier.

Tendensen er at dårlige trender og negativ atferd eskalerer, alvorlighetsgraden øker – eksempelvis vold i skolene (over 20.000 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i norske skoler i fjor), og økning i skolevegrere.

Flere elever tester grenser og tillater seg dårlig atferd, og det vi anser som «normalt», endrer seg – dessverre i gal retning. Når skoler blir en arena der elevene får opplæring i negativ sosial atferd, har det gått for langt.

Elevene gir hverandre opplæring i hvordan man mobber og ekskluderer, samt grundig innføring i snitchekulturen, der man blir utestengt fra fellesskapet hvis man sladrer. Det har aldri vært vanskeligere å balansere gruppepress med samfunnets krav og individuelle behov.

Økningen vi ser i psykisk uhelse, er ikke overraskende. En aksept for, og normalisering av, psykiske lidelser er samfunnet tjent med, men at elever med psykiske lidelser blir «normalisert» i skolen fordi flere er psykisk syke, er ikke bærekraftig. Skolen har blitt til en scene som hadde passet i «Fluenes herre», der overlevelse og rivalisering styrer de strandede skoleguttene i boken.

Oppdragelsen og oppfølgingen av barna og elevene våre svikter på så mange nivåer. Kontakt mellom skole og hjem er mange ganger en lite virkningsfull konsekvens – elevene respekterer verken lærerne eller foreldrene. Det er alltid en årsak bak elevers atferd, bare synd at det er så vidt spekter av årsaker, og så mange barn som har det vanskelig. Oppgaven har blitt uoverkommelig, og det blir umulig med dagens ressurser å kunne vurdere hva atferden skyldes og gi riktig oppfølging. Skolene og foreldrene trenger hjelp til dette arbeidet.

Det som skulle være en enhetsskole med inkludering og nasjonalt samhold, har for mange blitt et skadelig fellesskap der negative elevkrefter rår. Det er en kjensgjerning at dårlig atferd sprer seg blant elever. Den som ikke ser dette, er svært heldig eller blind.
"
Jeg er ikke enig i Hermansens virkelighetsbeskrivelse. Noe jeg har argumentert for i innlegg skrevet 1:02 pm i dag. Les det! Hun krisemaksimerer!

For å ta ett eksempel fra leserbrevet hennes: Nei, man kan ikke risikere å få et sanitetsbind klistret i bakhodet hvis man snur ryggen til. Det betyr ikke at dette ikke har skjedd, men man kan ikke argumentere som om dette er NORMALEN. Det står rett og slett ikke til troende. Og slike overdrivelser preger innlegget, i tillegg til de faktiske feilene som er premisset for innlegget (jf. bortvisning av elever). Derfor framstår Hermansen som et svært lite troverdig sannhetsvitne.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm @HNilsen høyfrekvente og ivrige bidrag til tråden (takk for det) synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver.

Minner om rælet skolesjefen i ....... kommune hostet opp (neppe fra eget bryst), "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Man skjønner fort at skoleledelsen med den holdningen setter lærerne sjakk matt før første trekk.

Etter den flotte "inspirerende" talen kan hun sette seg på kontoret i sentraladministrasjonen kilometervis fra nærmeste vanskelige elev og flytte papir både fysisk og virituelt.
Gratulerer! Et innlegg helt uten argumenter som vedrører saken. Mange spenstige personkarakteristikker og antakelser om min person, da.

Brukeravatar
kytec
Innlegg: 7953

Legg inn av kytec »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:38 pm
kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm @HNilsen høyfrekvente og ivrige bidrag til tråden (takk for det) synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver.

Minner om rælet skolesjefen i ....... kommune hostet opp (neppe fra eget bryst), "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Man skjønner fort at skoleledelsen med den holdningen setter lærerne sjakk matt før første trekk.

Etter den flotte "inspirerende" talen kan hun sette seg på kontoret i sentraladministrasjonen kilometervis fra nærmeste vanskelige elev og flytte papir både fysisk og virituelt.
Gratulerer! Et innlegg helt uten argumenter som vedrører saken. Mange spenstige personkarakteristikker og antakelser om min person, da.
Det er nøyaktig null (0) personkarakteristikker av deg i mitt innlegg.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:39 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:38 pm
kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm @HNilsen høyfrekvente og ivrige bidrag til tråden (takk for det) synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver.

Minner om rælet skolesjefen i ....... kommune hostet opp (neppe fra eget bryst), "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Man skjønner fort at skoleledelsen med den holdningen setter lærerne sjakk matt før første trekk.

Etter den flotte "inspirerende" talen kan hun sette seg på kontoret i sentraladministrasjonen kilometervis fra nærmeste vanskelige elev og flytte papir både fysisk og virituelt.
Gratulerer! Et innlegg helt uten argumenter som vedrører saken. Mange spenstige personkarakteristikker og antakelser om min person, da.
Det er nøyaktig null (0) personkarakteristikker av deg i mitt innlegg.
Ikke? Jeg KARAKTERISERES jo som en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

peraleks

Legg inn av peraleks »

kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:39 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:38 pm
kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:22 pm @HNilsen høyfrekvente og ivrige bidrag til tråden (takk for det) synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.

Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver.

Minner om rælet skolesjefen i ....... kommune hostet opp (neppe fra eget bryst), "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Man skjønner fort at skoleledelsen med den holdningen setter lærerne sjakk matt før første trekk.

Etter den flotte "inspirerende" talen kan hun sette seg på kontoret i sentraladministrasjonen kilometervis fra nærmeste vanskelige elev og flytte papir både fysisk og virituelt.
Gratulerer! Et innlegg helt uten argumenter som vedrører saken. Mange spenstige personkarakteristikker og antakelser om min person, da.
Det er nøyaktig null (0) personkarakteristikker av deg i mitt innlegg.
"synes jeg bærer preg av en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag."

"Men sitter oppe i sitt Ibenholt tårn og skriver hvordan hen mener det burde være og jeg er enig det hadde vært fantastisk om skolen var slik hen beskriver. "

Sånn kjapt spørsmål, hvem syns du er mest troverdig av deg her og @HNilsen som har praktisk erfaring med flere skoler opp gjennom årene?
Virker som det grunnleggende går i egne meninger her man har gjort seg opp og fantastisk lite på ren fakta, slikt er det selvfølgelig verken vits å argumentere mot eller ta seriøst.

Han har også et godt poeng i forhold til leserinnlegget denne tråden baserer seg på, læreren har en verktøykasse men ser ikke ut til å ønske å bruke den, istedenfor baserer man seg generelt sett på overdrivelser og en påklagelse rundt hverdagen til tross for at vedkommende har metoder som kan tas i bruk.

Brukeravatar
kytec
Innlegg: 7953

Legg inn av kytec »

HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 4:03 pm
kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:39 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 3:38 pm

Gratulerer! Et innlegg helt uten argumenter som vedrører saken. Mange spenstige personkarakteristikker og antakelser om min person, da.
Det er nøyaktig null (0) personkarakteristikker av deg i mitt innlegg.
Ikke? Jeg KARAKTERISERES jo som en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.
Det er antagelser om din arbeidshverdag og ikke personkarakteristikk. Du må ikke være så fintfølende.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

kytec skrev: søn mai 21, 2023 4:41 pm
HNilsen skrev: søn mai 21, 2023 4:03 pm
kytec skrev: søn mai 21, 2023 3:39 pm

Det er nøyaktig null (0) personkarakteristikker av deg i mitt innlegg.
Ikke? Jeg KARAKTERISERES jo som en person som sitter i skoleadministrasjonen og flytter på papir og ikke har direkte kontakt med barn og skolens hverdag.
Det er antagelser om din arbeidshverdag og ikke personkarakteristikk. Du må ikke være så fintfølende.
Jo, det er personkarakteristikk, men jeg tar meg ikke nær av det. Det er du som avslører at du ingen argumenter har.

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Aktuelt»