Lærerne ønsker å kunne bortvise elever.

Svar
HNilsen

Re: Lærerne ønsker å kunne bortvise elever.

Legg inn av HNilsen »

Det er din opplevelse, og jeg kan selvsagt ikke ta fra deg den. Jeg tviler dog på at felleskolen er "fortapt". 97 prosent av elevene i Norge går i den offentlige skolen. Dette tallet har vært stabilt i mange år, og det er sannsynlig at det vil være det i uoverskuelig framtid. Jeg tror imidlertid ikke disse elevene du henviser til er den største trusselen mot skolen - jeg mener det er tendensiøst og spekulativt å bruke disse som syndebukker og forklaring på alt som er vondt og vanskelig i norsk skole. Hvis jeg skal si hva jeg mener er den største trusselen, så er det at guttene kjeder seg mens jentene kjenner på prestasjonspress. Skolen slik den er i dag er alt for teoretisk og alt for styrt av karakterer. Dette går ut over elevenes trivsel. Ungdata-undersøkelsen sier også dette: "Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen blitt redusert med seks prosentpoeng. Andelen som kjeder seg på skolen har økt med over ti prosentpoeng" (s. 18). Det viktigste tiltaket skolen kan gjøre er å legge opp til mer varierte og praktiske arbeidsoppgaver, samt å redusere karakterpresset.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstr ... sAllowed=y

Crazy Horse

Legg inn av Crazy Horse »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 3:35 pm
Crazy Horse skrev: ons mai 24, 2023 2:26 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 1:32 am

Lærere kan bortvise elever fra timen dersom de bryter regler, men det er selvsagt en sterk reaksjon og ikke et tiltak man skal "misbruke". Det er ikke et krav at eleven skal ha tilsyn, det må skolen (læreren) vurdere ut fra elevens alder og hvilken tilstand eleven er i. Et pedagogisk opplegg er selvsagt ikke nødvendig. Med andre ord: Elever kan også i dag sendes på gangen uten tilsyn for en kortere tidsperiode, og komme inn i klasserommet igjen når de har fått roet seg ned. Dette er imidlertid et virkemiddel man skal bruke med varsomhet. Selvsagt først og fremst av hensyn til elevene, men også fordi alle sanksjoner som det går inflasjon i bruken av mister sin effekt.

Ja, du har rett i at læreren kastet elever fysisk ut av klasserommene på 70- og 80-tallet, selv om jeg nok ikke tror at dette var lov heller den gang. Det ble vel forbudt med fysisk avstraffelse av barn allerede i 1972? Mener du læreren burde ha lov til å straffe elever fysisk i dag, som jo det å faktisk kaste en elev på gangen i realiteten innebærer? Jeg tviler sterkt på at dette er et tiltak lærere ønsker seg.

Du skriver at det var flere spesialskoler i din tid som "de verste elevene ble sendt til", men at disse spesialskolene i dag er nedlagt. Det er nok en viss sannhet i det, selv om det nok fortsatt eksisterer "skoler" eller "avdelinger" også i dag som tar hånd om elever som har problematferd. Det er bare ikke så godt kjent ute blant folk. Imidlertid skal det en del til for at elever havner der. Da har det vært en prosess med foresatte over en periode først. Dessuten vil alltid hensikten med et slikt "opphold" være at eleven skal tilbake til nærskolen eller klassen sin. Slike "skoler" eller avdelinger har ikke permanent opphold som utgangspunkt, selv om nok noen elever blir dere over år. En del kommuner har også muligheten for å tilby elever som trenger det et annet skoletilbud en eller to dager i uka. Dette kan være et skoletilbud som handler om sjø- og sjøliv eller annet praktisk som kan være mer motiverende for elevene vi her snakker om. Sist, men ikke minst, så kan ungdomsskolene ordne praksis i arbeidslivet for elever som har behov for dette. Da gjerne en fast dag i uka i stedet for vanlig skole.

I videregående opplæring finnes det permanente tilbud som er tilrettelagt med praktisk undervisning tilsvarende de tilbudene jeg her har nevnt. Derfor er det mindre behov for ad hoc-opplegg der. Mange av disse elevene blomstrer derfor når de kommer over i videregående opplæring, og dermed slipper det de opplever som en alt for teoretisk ungdomsskole.

Konklusjonen er at det finnes verktøy i verktøykassen. Noen av dem krever imidlertid prosess og samarbeid med eksterne instanser. Noe jeg mener er en selvfølge for at vi skal ivareta en viss rettsikkerhet også for disse elevene. I tillegg til alt dette har i dag de fleste skoler ansatt opp til flere miljøterapeuter. Disse har ofte et særskilt ansvar for elever som sliter med det ene eller det andre. Miljøterapeutene er virkelig skolens helter!
Det nytter ikke å diskutere med deg. Du vant. Den norske skolen er fantastisk. Lærerne kan på egen hånd vise ut bråkete elever. Antall skoletapere, eller særlig gutter som sliter i skolen er redusert. AP ideologien om å minske klasseskillene i skolen har vært en suksesshistorie (les fremheve de tidlig modne og skoleflinke jentene fra hjem med bøker). Skolen skal forberede barn på livet etter skoletiden med kunnskap og holdninger. Det er selvfølgelig ikke skolens skyld at hele 11,4 % av unge under 30 år faller utenfor. Utenfor arbeidsliv, studier og tiltak via NAV (arbeidstrening). Tar man vekk tiltak via NAV er tallene enda verre. At norske håndverkernedrifter - særlig tømrere - sliter med å rekruttere norsk ungdom. At antall unge som velger realfag som høyere utdanning ligger på rundt 18 %. Ekstremt lavt på OPEC undersøkelser. Det er vel bedre å utdanne enda flere sosionomer og statsvitere ? At antall unge uføre under 30 år stadig øker, herunder andre grupper som gis støtte via NAV. Alt dette er ikke den fantastiske skolens feil, men noe kanskje ?

Jeg har ikke skrevet at jeg vil ha flere timer i uka med undervisning i basisfag, bare at læreren tar kontrollen og styringen tilbake i disse fagene. De fagfolk finske Sanna …(?) viste til i sin kronikk i VG sist lørdag mener det. Lærerstyrt undervisning i disse fagene for å få med de minst ressurssterke og de mindre strukturerte og med lite selvdisiplin (gutter). Mer disiplin, mer struktur og mer terping og pugg. Deretter kan de slå ut håret i andre fag som kunst- og håndverk mv.. Min eldste sønn har norsktentamen snart. Stil skrives med PC og stavekontroll. Ikke med penn eller blyant. Minste motstands vei. Der vi terpet på løkkeskrift i min tidlige skoletid, kan mange barn i dag ikke skrive små og store bokstaver. Jippi. Men alt er ok med den norske skolen, bortsett fra litt vold på barnetrinnet. Det virker som om det er dette du henger deg oppi.

De lærere som bidrar i skoledebatter synes å mene at de kan alt. De har sine erfaringer og meninger ja, med pedagogikk er ingen eksakt vitenskap. Man skal selvfølgelig lytte til pedagoger, men også andre fag i det norske samfunnet. Barneoppdragelse er heller ingen eksakt vitenskap. Det er ikke empiri, men jeg vet om flere barn av barnevernspedagoger, helsesykepleiere, pedagoger og miljøarbeidere som sliter. Dersom disse satt på fasiten i forhold til alt fra oppdragelse til læring og til å produsere gode, sterke og velfungerende mennesker burde dette vel ikke vært mulig. Sunt folkevett kan i mange fag erstatte politisert «vitenskap».
Mange merkelige påstander her. Som du ikke har belegg for, men bare synser om i fri dressur. Hva vet vel du om hva forskningen sier om hvilke arbeidsmåter som virker og hvilke som ikke virker i henhold til elevers motivasjon? Tror du det finnes en ørliten mulighet for at jeg vet mer om dette enn deg (se innlegg over)? Sanna Sarromaa er ingen ekspert. Hun er bare en vanlig lærer, som inntil nylig slet med å få fast ansettelse i norsk skole. Jeg kan mer om norsk skole enn henne. Mye mer!

Er det noe jeg er opptatt av - og som jeg også har påpekt i denne diskusjonen - så er det at norsk skole er for teoretisk, for stillesittende og for kjedelig for elever. Dette er årsaken til en del av hendelsene skjer, og at skolen sementerer forskjeller i samfunnet i stedet for å utjevne dem.
At norsk skole er for teoretisk er jeg enig i. I tillegg bør de omgående skrote 6 års reformen. At viltre gutter på 5 1/2 år skal presses ned på en stol i et klasserom er absurd. Reform tilpasset modne jenter. AP/SV feminist ideologi igjen. Fordekt sådan. For n’te gang finske Sanna hentet argumentasjon fra ledende pedagoger. At du som lærer rosemaler norsk skole får så være, men du har ingen monopol på sannheten. Pedagogikk er ingen eksakt vitenskap. Det er mange teorier innen faget. I takt med at 68-generasjonen går av med pensjon håper jeg visse ting snur, som det å tillate gutter og være gutter. Boltrelek, konkurranseinstinkt, snøballkrig osv..

Jeg ble som 10 åring etter å ha satt en tegnestift på stolen til klassens feteste jente tatt resolutt i nakken av lærer og ført fysisk ut av klasserommet akkopagnert av lærerens utestemme. Jeg ble verken slått, sparket eller banket opp, og vet De hva ? Jeg hadde ikke vondt av det. Jeg hadde godt av det fordi det jeg gjorde var dumt. Denne læreren hadde vel fått sparken i dag for å ha krenket meg. På videregående, allmenn fag linjen, skrev jeg en gang en svært dårlig norsk stil. Ikke med PC og stavekontroll, men med penn eller blyant, om De husker hva dette var ? Norsklæreren av den gamle skole slaktet åndsverket i plenum. Jeg ble rimelig rød husker jeg. Hadde dette skjedd i dag hadde vel læreren igjen fått sparken for å ha krenket eleven, kombinert med at vedkommende elev måtte i krise terapi. Jeg brettet den gang opp ermene og fikk en langt bedre karakter ved neste korsvei. Jeg har møtt folk med dine meninger i livet, og ikke kommet noen vei. Du har sikkert portretter av Einar Gerhardsen, Mossa Jørgensen og Magne Raudalen på veggen. Pedagogisk retning og synet på barneoppdragelse og det å sette krav til barn og unge er like mye politisk ideologi som vitenskap.

Brukeravatar
kytec
Innlegg: 7953

Legg inn av kytec »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 4:40 pm
kytec skrev: ons mai 24, 2023 4:31 pm
Henningsen skrev: ons mai 24, 2023 4:23 pm
Jeg vil tro at frøken heller ikke vil bli kalt frøken, men lærer, og at hun vil ha seg frabedt at en uvitende tulling omtaler hennes elever som "jævelunger". Så pass høy tillit har jeg til lærere.
Klassisk.

Corvus

Legg inn av Corvus »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 12:18 am
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 12:16 am
HNilsen skrev: tir mai 23, 2023 11:47 pm

Ja, du har rett i at jeg har statistikk som viser at volden skjer i barnetrinnet, og da helst i småskolen. Og at den avtar drastisk opp gjennom trinnene og bare skjer ytterst sjelden i videregående. Det er alvorlig nok med vold i småskolen, men den krever andre virkemidler enn om den skjedde i ungdomstrinnet eller i videregående opplæring. Du har også rett i at du har anekdoter som sier det motsatte - at det er mest vold i ungdomstrinn og i videregående opplæring. Så får folk gjøre seg opp en oppfatning om hva som høres mest riktig ut - statistikk eller anekdoter. Mange vil nok finne dette logisk om de tenker seg om. At små barn reagerer med spark og slag når de blir frustrerte, men vokser dette av seg med modenhet og alder. X-faktoren her er at jeg har vært lærer i alle trinn - fra første klasse til vg3. Har du?
Fakta at det er en kraftig økning i vold i skolen, barn og ungdom er ikke blitt mindre modne enn for 10-20 år siden.
Hvis det er fakta, så kan du vel legge fram tall som beviser det?
Finnes fakta overalt.
https://www.solabladet.no/vold-og-trusl ... 106-463968

Corvus

Legg inn av Corvus »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 12:25 am
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 12:16 am
HNilsen skrev: tir mai 23, 2023 11:47 pm

Ja, du har rett i at jeg har statistikk som viser at volden skjer i barnetrinnet, og da helst i småskolen. Og at den avtar drastisk opp gjennom trinnene og bare skjer ytterst sjelden i videregående. Det er alvorlig nok med vold i småskolen, men den krever andre virkemidler enn om den skjedde i ungdomstrinnet eller i videregående opplæring. Du har også rett i at du har anekdoter som sier det motsatte - at det er mest vold i ungdomstrinn og i videregående opplæring. Så får folk gjøre seg opp en oppfatning om hva som høres mest riktig ut - statistikk eller anekdoter. Mange vil nok finne dette logisk om de tenker seg om. At små barn reagerer med spark og slag når de blir frustrerte, men vokser dette av seg med modenhet og alder. X-faktoren her er at jeg har vært lærer i alle trinn - fra første klasse til vg3. Har du?
At du sier at du har vært lærer kan ikke tillegges noen vekt, du kunne like gjerne sagt at du også hadde vært astronaut.
Jo, det kan tillegges vekt. Det betyr at jeg - i motsetning til deg - kan bedrive kvalifisert, erfaringsbasert synsing.
Grunnen til at det ikke kan tillegges vekt er selvsagt at du bare kan skrøne om bakgrunnen din.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Corvus skrev: ons mai 24, 2023 7:11 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 12:25 am
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 12:16 am

At du sier at du har vært lærer kan ikke tillegges noen vekt, du kunne like gjerne sagt at du også hadde vært astronaut.
Jo, det kan tillegges vekt. Det betyr at jeg - i motsetning til deg - kan bedrive kvalifisert, erfaringsbasert synsing.
Grunnen til at det ikke kan tillegges vekt er selvsagt at du bare kan skrøne om bakgrunnen din.
Skrøne? Du kan jo starte med å lese innlegg nummer fire på side åtte. Tviler på at mange uten erfaring fra skolen kunne skrevet det jeg skriver der.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Corvus skrev: ons mai 24, 2023 7:10 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 12:18 am
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 12:16 am

Fakta at det er en kraftig økning i vold i skolen, barn og ungdom er ikke blitt mindre modne enn for 10-20 år siden.
Hvis det er fakta, så kan du vel legge fram tall som beviser det?
Finnes fakta overalt.
https://www.solabladet.no/vold-og-trusl ... 106-463968
Fakta som bekrefter min påstand: "Barneskolene melder flere avvik enn tidligere, og på alle klassetrinn."

Fordomsfull

Legg inn av Fordomsfull »

Neptun skrev: ons mai 24, 2023 10:19 am
Centrist skrev: ons mai 24, 2023 12:32 am
Corvus skrev: tir mai 23, 2023 11:27 pm Fakta er det som lærerne forteller i media. Det er kraftig økning i vold og trusler i skolen. Så kan du prøve å bortforklare det med statistikken din.
Haha. Er du seriøs?

Kaller du det å vise til statistikk i en ren fakta-debatt bortforklaring? Hva annet kan skal man bruke objektiv statistikk til?

Hvis dine påstander er så åpenbar korrekt som du skal ha det til bør du finne tall på det.

Nei vent. Du tror ikke på tall og statistikk, sånn var det.

Ærlig talt. Hvilket nivå av debatt er dette?

HNilsen er et prakteksemplar på hvordan man skal debattere i en slik debatt som dette. Påstander i denne debatten kan lett underbygges eller avvises med konkrete tall. Anekdotiske beviser har særs lite for seg. Ihvertfall fra folk som ikke har utdanning og erfaring innen feltet.

Er det noen jeg stoler på når det kommer til tyngde bak anekdotiske hendelser er det HNilseb og Skraevadottir. Du, mfl. andre, bla. Neptun, kommer veldig langt ned på den listen.
Denne trådens utvikling føyer seg inn i rekken hvor voldsforherligere fornekter, tilslører og avsporer en debatt om alvorlig negativ samfunnsmessig utvikling.
- i dette tilfellet lærere hvor det er en meget alvorlig utvikling i voldsbruk fra elever i alle trinn, grunnskole og VGS.
Det må nevnes at de ikke forherliger vold med å dekke over i alle tilfeller - om politi benytter nødvendig vold for å håndtere en farlig situasjon så er denne gruppen i harnisk .... selvsagt.

Det som går igjen i denne tråden også er hvor tydelig de omfavner EN påstått lærer som er enig med dem, og underkjenner alle andre lærere og politikere som er oppgitt over voldsproblematikken og den alarmerende utviklingen som er dokumentert i utallige medieoppslag.
Mye av det samme ser vi i debatten om kvinner som blir tvunget til å dekke seg til. Så lenge det finnes ei eneste kvinne som ikke bir tvunget, så er det dette som gjelder for dem. *ikke alle*. Slik er deres verdensbilde.
Må også nevnes alle de bisarre forsøk på avsporing som har blitt denne tråden til del. "alkoholmisbruk blant lærere", "mentale problemer blant lærere" osv for å frata dem troverdighet.

De fleste husker saken om læreren som ble skadet for livet på grunn av grov vold fra en elev på VGS.
Ingen kunne hjelpe. Ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen gjorde ingenting - noe som må være tilfredsstillende for en del personer.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2021/ ... iden-2016/
Han her er nok mer i din smak, Neptun
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9 ... lltid-rett

Corvus

Legg inn av Corvus »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 7:27 pm
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 7:10 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 12:18 am

Hvis det er fakta, så kan du vel legge fram tall som beviser det?
Finnes fakta overalt.
https://www.solabladet.no/vold-og-trusl ... 106-463968
Fakta som bekrefter min påstand: "Barneskolene melder flere avvik enn tidligere, og på alle klassetrinn."
Er det noe du har problemer med å forstå?
Jeg sier det er fakta at trusler og vold øker dramatisk i skolen.
Det du skriver deretter bekrefter jo bare det jeg skriver...

Neptun
Innlegg: 5550

Legg inn av Neptun »

Fordomsfull skrev: ons mai 24, 2023 7:27 pm
Neptun skrev: ons mai 24, 2023 10:19 am
Centrist skrev: ons mai 24, 2023 12:32 am

Haha. Er du seriøs?

Kaller du det å vise til statistikk i en ren fakta-debatt bortforklaring? Hva annet kan skal man bruke objektiv statistikk til?

Hvis dine påstander er så åpenbar korrekt som du skal ha det til bør du finne tall på det.

Nei vent. Du tror ikke på tall og statistikk, sånn var det.

Ærlig talt. Hvilket nivå av debatt er dette?

HNilsen er et prakteksemplar på hvordan man skal debattere i en slik debatt som dette. Påstander i denne debatten kan lett underbygges eller avvises med konkrete tall. Anekdotiske beviser har særs lite for seg. Ihvertfall fra folk som ikke har utdanning og erfaring innen feltet.

Er det noen jeg stoler på når det kommer til tyngde bak anekdotiske hendelser er det HNilseb og Skraevadottir. Du, mfl. andre, bla. Neptun, kommer veldig langt ned på den listen.
Denne trådens utvikling føyer seg inn i rekken hvor voldsforherligere fornekter, tilslører og avsporer en debatt om alvorlig negativ samfunnsmessig utvikling.
- i dette tilfellet lærere hvor det er en meget alvorlig utvikling i voldsbruk fra elever i alle trinn, grunnskole og VGS.
Det må nevnes at de ikke forherliger vold med å dekke over i alle tilfeller - om politi benytter nødvendig vold for å håndtere en farlig situasjon så er denne gruppen i harnisk .... selvsagt.

Det som går igjen i denne tråden også er hvor tydelig de omfavner EN påstått lærer som er enig med dem, og underkjenner alle andre lærere og politikere som er oppgitt over voldsproblematikken og den alarmerende utviklingen som er dokumentert i utallige medieoppslag.
Mye av det samme ser vi i debatten om kvinner som blir tvunget til å dekke seg til. Så lenge det finnes ei eneste kvinne som ikke bir tvunget, så er det dette som gjelder for dem. *ikke alle*. Slik er deres verdensbilde.
Må også nevnes alle de bisarre forsøk på avsporing som har blitt denne tråden til del. "alkoholmisbruk blant lærere", "mentale problemer blant lærere" osv for å frata dem troverdighet.

De fleste husker saken om læreren som ble skadet for livet på grunn av grov vold fra en elev på VGS.
Ingen kunne hjelpe. Ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen gjorde ingenting - noe som må være tilfredsstillende for en del personer.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2021/ ... iden-2016/
Han her er nok mer i din smak, Neptun
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9 ... lltid-rett
Men ikke i din smak?

KBY

Legg inn av KBY »

Historiene kommer fram

https://www.bt.no/familieogoppvekst/i/G ... l-ny-skole

Et utdrag som nok beskriver størsteparten av problemene i skolen…

«Elevene føler seg svært krenket, selv om de ikke er direkte involvert i den bakenforliggende årsaken til voldshendelsen. De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utøve vold når noen utøver det som de opplever som rasisme».

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Corvus skrev: ons mai 24, 2023 8:07 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 7:27 pm
Corvus skrev: ons mai 24, 2023 7:10 pm

Finnes fakta overalt.
https://www.solabladet.no/vold-og-trusl ... 106-463968
Fakta som bekrefter min påstand: "Barneskolene melder flere avvik enn tidligere, og på alle klassetrinn."
Er det noe du har problemer med å forstå?
Jeg sier det er fakta at trusler og vold øker dramatisk i skolen.
Det du skriver deretter bekrefter jo bare det jeg skriver...
Det denne reportasjen sier er at det har vært en økning i meldte avvik i Sola kommune. Avvik kan være så mangt, og økningen kan også skyldes så mangt. Kanskje kommunens HMS-ansvarlige har hatt opplæring av kommunens ansatte i å melde avvik? Kanskje har Sola kommune byttet avvikvarslings-system fra Synergi til Si fra, noe som har økt bevisstheten om det å melde avvik hos kommunens lærere? Kanskje ER det en reell økning voldsepisoder i Sola kommune i denne perioden? Det er vanskelig å kunne slå fast, det er noe man trenger å undersøke nærmere. Det er helt sikkert noen på ballen allerede. Ut fra artikkelen virker det i alle fall som at Sola kommune jobber strukturert og godt med problemet.

Det er uansett for mange slike hendelser i barnetrinnet. Men derfra til å konkludere med at det er en økning av vold og trusler i et 30-40-års perspektiv blir for forhastet. Det blir også usaklig å legge dette fram som «bevisførsel» på at dagens barn og unge får dårlige oppdragelse, og at volden i skolen derfor er foreldrenes skyld. Dette er et tema som fortjener å bli snakket om med innestemme.
Sist redigert av HNilsen den tor mai 25, 2023 12:28 am, redigert 1 gang totalt.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

KBY skrev: ons mai 24, 2023 11:13 pm Historiene kommer fram

https://www.bt.no/familieogoppvekst/i/G ... l-ny-skole

Et utdrag som nok beskriver størsteparten av problemene i skolen…

«Elevene føler seg svært krenket, selv om de ikke er direkte involvert i den bakenforliggende årsaken til voldshendelsen. De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utøve vold når noen utøver det som de opplever som rasisme».
Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur, men det kan se ut som at den handler om mobbing. Mobbing har vi veldig god statistikk på i norsk skole, fordi elevene rapporterer om mobbing i den årlige Elevundersøkelsen. Resultatene fra denne forteller oss at rundt seks prosent av skolens elever blir mobbet - og dette tallet har vært stabilt over lang tid. Seks prosent er seks prosent for mye, men Elevundersøkelsen forteller oss i det minste at det ikke har vært en dramatisk endring de siste 10-15 årene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/p ... r-mobbing/
Sist redigert av HNilsen den tor mai 25, 2023 12:34 am, redigert 2 ganger totalt.

Crazy Horse

Legg inn av Crazy Horse »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 6:25 pm Det er din opplevelse, og jeg kan selvsagt ikke ta fra deg den. Jeg tviler dog på at felleskolen er "fortapt". 97 prosent av elevene i Norge går i den offentlige skolen. Dette tallet har vært stabilt i mange år, og det er sannsynlig at det vil være det i uoverskuelig framtid. Jeg tror imidlertid ikke disse elevene du henviser til er den største trusselen mot skolen - jeg mener det er tendensiøst og spekulativt å bruke disse som syndebukker og forklaring på alt som er vondt og vanskelig i norsk skole. Hvis jeg skal si hva jeg mener er den største trusselen, så er det at guttene kjeder seg mens jentene kjenner på prestasjonspress. Skolen slik den er i dag er alt for teoretisk og alt for styrt av karakterer. Dette går ut over elevenes trivsel. Ungdata-undersøkelsen sier også dette: "Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen blitt redusert med seks prosentpoeng. Andelen som kjeder seg på skolen har økt med over ti prosentpoeng" (s. 18). Det viktigste tiltaket skolen kan gjøre er å legge opp til mer varierte og praktiske arbeidsoppgaver, samt å redusere karakterpresset.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstr ... sAllowed=y

Du skriver altså mye rart. Hvorfor går 97 % av elevene i offentlig skole ? Fordi det private tilbudet er minimalt. Jeg er langt mer fornøyd med NTG enn med offentlig skole, fordi elevene på NTG-U har mye mer trening og aktivitet i skoletiden enn offentlig skole. Her er jeg enig. For my teori. Deretter er det fokus på basisfagene. Lærerstyrt med disiplin og struktur. Jeg synes dette er svært bra. Gutter i f.eks. barneskolen kjeder seg fordi de ikke får ut energien sin i friminutt. Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet. Ting jeg husker tilbake på med glede som "Kongen på haugen", borger og snøballkriger, bommen uten EU-sand m.v.. Hvor mange ganger jeg har fått melding hjem fra skolen til min eldste sønn om at han lekesloss eller kastet snøball i skolegården, vet jeg ikke. Jeg ga blankt F. Den eneste gang jeg deltok på møte med rektor og inspektør var når gutten deltok i mobbingen av en ny jente i klassen med hijab. Jeg har nulltoleranse mot mobbing, men det at gutter ikke får være gutter mer i den feminiserte "alle blir krenket" skolen provoserer meg. Det er ikke merkelig at mange unge sliter psykisk utover i tenårene i møte med dårlige karakterer, kjærlighetssorg, konflikter og et sunt press. Enkelte tåler jo ingenting fordi de er forstått i hjel uten at det er satt krav til disse i oppveksten. Det blir ikke bedre av å fjerne karakterer. Ønsker ikke karakterer i barneskolen som idag.

Du må gjerne som SV / AUF fjerne fraværsgrensen eller oppmøteplikten i videregående, la elevene bestemme mer over egen skolehverdag og læring, fjerne karakterer, fjerne det presset jeg som voksen vet kommer. Jeg har hatt min egen lille bedrift i 25 år, og lever fortsatt godt av denne. Men jeg har levd med konkurransepress, angst for å gjøre feil som kirurgen ved operasjonsbordet, advokaten i retten, jagerpiloten i cockpiten, tømreren ved montering av kostbare moduler osv.. Voksenlivet er press i en rekke yrker. Det å ha et lite press i grunn- og videregående skole skader ikke. Det herder for det livet de skal ut i. Sosialister hater konkurranse og press. Det er derfor skolen dessverre er blitt en ideologisk lekegrind, hvor lekene er våre barn. Dessverre.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 12:29 am
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 6:25 pm Det er din opplevelse, og jeg kan selvsagt ikke ta fra deg den. Jeg tviler dog på at felleskolen er "fortapt". 97 prosent av elevene i Norge går i den offentlige skolen. Dette tallet har vært stabilt i mange år, og det er sannsynlig at det vil være det i uoverskuelig framtid. Jeg tror imidlertid ikke disse elevene du henviser til er den største trusselen mot skolen - jeg mener det er tendensiøst og spekulativt å bruke disse som syndebukker og forklaring på alt som er vondt og vanskelig i norsk skole. Hvis jeg skal si hva jeg mener er den største trusselen, så er det at guttene kjeder seg mens jentene kjenner på prestasjonspress. Skolen slik den er i dag er alt for teoretisk og alt for styrt av karakterer. Dette går ut over elevenes trivsel. Ungdata-undersøkelsen sier også dette: "Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen blitt redusert med seks prosentpoeng. Andelen som kjeder seg på skolen har økt med over ti prosentpoeng" (s. 18). Det viktigste tiltaket skolen kan gjøre er å legge opp til mer varierte og praktiske arbeidsoppgaver, samt å redusere karakterpresset.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstr ... sAllowed=y

Du skriver altså mye rart. Hvorfor går 97 % av elevene i offentlig skole ? Fordi det private tilbudet er minimalt. Jeg er langt mer fornøyd med NTG enn med offentlig skole, fordi elevene på NTG-U har mye mer trening og aktivitet i skoletiden enn offentlig skole. Her er jeg enig. For my teori. Deretter er det fokus på basisfagene. Lærerstyrt med disiplin og struktur. Jeg synes dette er svært bra. Gutter i f.eks. barneskolen kjeder seg fordi de ikke får ut energien sin i friminutt. Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet. Ting jeg husker tilbake på med glede som "Kongen på haugen", borger og snøballkriger, bommen uten EU-sand m.v.. Hvor mange ganger jeg har fått melding hjem fra skolen til min eldste sønn om at han lekesloss eller kastet snøball i skolegården, vet jeg ikke. Jeg ga blankt F. Den eneste gang jeg deltok på møte med rektor og inspektør var når gutten deltok i mobbingen av en ny jente i klassen med hijab. Jeg har nulltoleranse mot mobbing, men det at gutter ikke får være gutter mer i den feminiserte "alle blir krenket" skolen provoserer meg. Det er ikke merkelig at mange unge sliter psykisk utover i tenårene i møte med dårlige karakterer, kjærlighetssorg, konflikter og et sunt press. Enkelte tåler jo ingenting fordi de er forstått i hjel uten at det er satt krav til disse i oppveksten. Det blir ikke bedre av å fjerne karakterer. Ønsker ikke karakterer i barneskolen som idag.

Du må gjerne som SV / AUF fjerne fraværsgrensen eller oppmøteplikten i videregående, la elevene bestemme mer over egen skolehverdag og læring, fjerne karakterer, fjerne det presset jeg som voksen vet kommer. Jeg har hatt min egen lille bedrift i 25 år, og lever fortsatt godt av denne. Men jeg har levd med konkurransepress, angst for å gjøre feil som kirurgen ved operasjonsbordet, advokaten i retten, jagerpiloten i cockpiten, tømreren ved montering av kostbare moduler osv.. Voksenlivet er press i en rekke yrker. Det å ha et lite press i grunn- og videregående skole skader ikke. Det herder for det livet de skal ut i. Sosialister hater konkurranse og press. Det er derfor skolen dessverre er blitt en ideologisk lekegrind, hvor lekene er våre barn. Dessverre.
La oss slå fast først: Skolene må forholde seg til styringsdokumentene som forteller hvordan skolens drift skal være. Skolene kan ikke fritt velge selv hvilket opplæringstilbud den skal tilby sine elever. Heller ikke private skoler kan det. I overordnet del av læreplanverket heter det blant annet:

«Skolen og lærerne må balansere behovet for god informasjon om elevenes læring og uønskede konsekvenser av ulike vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av vurdering kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et godt læringsmiljø.»

Overordnet del fastslår dette fordi det er etablert kunnskap i fagmiljøet! I motsetning til vold og trusler, som er høyest blant de yngste elevene og lavest blant de eldste, så synker elevenes motivasjon og selvbilde utover i skoleløpet. Blant annet som en følge av økt karakterpress. Vi kan da velge om vi vil tro på de selvkonstruerte macho-teoriene dine – om at elevene bare har godt av å slite litt – eller ha et forsknings- og kunnskapsbasert utgangspunkt for hvordan vi håndterer elevenes psykiske helse. Utdanningsmyndigheten har valgt det siste, fordi forskning viser at læringsmiljø preget av karakterpress i andre enden vil føre til skolevegring, frafall i videregående opplæring og svekket selvverd.

La oss også slå fast at overordnet del av læreplanen krever at skolenes praksis skal legge til rette for varierte og motiverende undervisnings- og arbeidsmåter. Undervisnings- og arbeidsmåter som fordrer samarbeid, aktivitet og elevmedvirkning. Elevmedvirkning skal gjennomsyre hele opplæringsløpet, også i forbindelse med underveisvurdering. Jeg vil igjen minne om at dette gjelder alle skoler i Norge – også de private.

97 prosent av elevene går i offentlig skole. Det er fordi det private tilbudet er minimalt, sier du. Det private tilbudet er minimalt fordi et overveldende stort flertall av den norske befolkningen støtter opp om den offentlige skolen, noe som gjenspeiler seg i at vi har den modellen som vi har i dag. Det er ikke et sug etter flere private skoler i den norske befolkningen. Derfor står min påstand – den offentlige norske skolen står sterkt. Begrepet «fortapt» er i så måte skivebom.

Du synes jeg skriver mye rart. Ditto: «Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet.» Bare ett eksempel på veldig mye Stutum-aktig som du skriver. Jeg vil minne om at det er bred politisk enighet om den norske skolen. Gjeldende læreplan er basert på LK06, som var den læreplanen som ble satt ut i live av den sosialistiske feministen Kristin Clemet. Arbeidet med ny overordnet del av læreplanen ble igangsatt og avsluttet av en høyreledet regjering i 2017. I skrivende stund er Stortinget i gang med å vedta ny opplæringslov – et bredt flertall, fra FRP til Rødt, vil vedta den med marginal uenighet.

Med andre ord - her er det jeg som tilhører flertallet, og du og dine meningsfeller i denne tråden som tilhører en knøttliten minoritet. Jeg tror vi trygt kan si at Fridiskusjon ikke oppfyller kravene til et representativt utvalg.

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del ... /?lang=nob

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 12:29 am
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 6:25 pm Det er din opplevelse, og jeg kan selvsagt ikke ta fra deg den. Jeg tviler dog på at felleskolen er "fortapt". 97 prosent av elevene i Norge går i den offentlige skolen. Dette tallet har vært stabilt i mange år, og det er sannsynlig at det vil være det i uoverskuelig framtid. Jeg tror imidlertid ikke disse elevene du henviser til er den største trusselen mot skolen - jeg mener det er tendensiøst og spekulativt å bruke disse som syndebukker og forklaring på alt som er vondt og vanskelig i norsk skole. Hvis jeg skal si hva jeg mener er den største trusselen, så er det at guttene kjeder seg mens jentene kjenner på prestasjonspress. Skolen slik den er i dag er alt for teoretisk og alt for styrt av karakterer. Dette går ut over elevenes trivsel. Ungdata-undersøkelsen sier også dette: "Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen blitt redusert med seks prosentpoeng. Andelen som kjeder seg på skolen har økt med over ti prosentpoeng" (s. 18). Det viktigste tiltaket skolen kan gjøre er å legge opp til mer varierte og praktiske arbeidsoppgaver, samt å redusere karakterpresset.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstr ... sAllowed=y

Du skriver altså mye rart. Hvorfor går 97 % av elevene i offentlig skole ? Fordi det private tilbudet er minimalt. Jeg er langt mer fornøyd med NTG enn med offentlig skole, fordi elevene på NTG-U har mye mer trening og aktivitet i skoletiden enn offentlig skole. Her er jeg enig. For my teori. Deretter er det fokus på basisfagene. Lærerstyrt med disiplin og struktur. Jeg synes dette er svært bra. Gutter i f.eks. barneskolen kjeder seg fordi de ikke får ut energien sin i friminutt. Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet. Ting jeg husker tilbake på med glede som "Kongen på haugen", borger og snøballkriger, bommen uten EU-sand m.v.. Hvor mange ganger jeg har fått melding hjem fra skolen til min eldste sønn om at han lekesloss eller kastet snøball i skolegården, vet jeg ikke. Jeg ga blankt F. Den eneste gang jeg deltok på møte med rektor og inspektør var når gutten deltok i mobbingen av en ny jente i klassen med hijab. Jeg har nulltoleranse mot mobbing, men det at gutter ikke får være gutter mer i den feminiserte "alle blir krenket" skolen provoserer meg. Det er ikke merkelig at mange unge sliter psykisk utover i tenårene i møte med dårlige karakterer, kjærlighetssorg, konflikter og et sunt press. Enkelte tåler jo ingenting fordi de er forstått i hjel uten at det er satt krav til disse i oppveksten. Det blir ikke bedre av å fjerne karakterer. Ønsker ikke karakterer i barneskolen som idag.

Du må gjerne som SV / AUF fjerne fraværsgrensen eller oppmøteplikten i videregående, la elevene bestemme mer over egen skolehverdag og læring, fjerne karakterer, fjerne det presset jeg som voksen vet kommer. Jeg har hatt min egen lille bedrift i 25 år, og lever fortsatt godt av denne. Men jeg har levd med konkurransepress, angst for å gjøre feil som kirurgen ved operasjonsbordet, advokaten i retten, jagerpiloten i cockpiten, tømreren ved montering av kostbare moduler osv.. Voksenlivet er press i en rekke yrker. Det å ha et lite press i grunn- og videregående skole skader ikke. Det herder for det livet de skal ut i. Sosialister hater konkurranse og press. Det er derfor skolen dessverre er blitt en ideologisk lekegrind, hvor lekene er våre barn. Dessverre.
Herlig selvmotsigelse fra det virkelige liv. Du vil altså ha en skole der elevene skal fratas all elevmedvirkning (som du har argumentert for i et annet innlegg), og som er "lærerstyrt med disiplin og struktur".

Men når den lærerstyrte skolen utøves med disiplin og struktur mot ditt eget barn, fordi barnet ditt bryter skolens regler, så fratar du skolen all autoritet ved å "gi blankt F" og ikke møte opp for til samtale med rektor.

Dermed viser du barnet ditt at skolens regler er til for å brytes også i andre sammenhenger, og at læreren ikke har autoritet.

Foreldre har skylden for at læreren ikke har autoritet i dagen skole, fordi de ikke oppdrar sine barn til gjøre som læreren sier. Var det ikke slik? :) Tipper skolen opplever at du virkelig bidrar til "den lærerstyrte skolen". Vakkert!

Edit: Til informasjon til dere andre i tråden: Det er disse foreldrene noen av oss lærere kaller for "tidstyvene", fordi måten de utøver foreldreskap på gir oss merarbeid. Hadde de fulgt reglene, som de fleste andre foreldre i klassen, så kunne vi bruke tiden vår på undervisning i stedet for å rydde opp i elevkonflikter i skoletiden. :)

Crazy Horse

Legg inn av Crazy Horse »

HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 7:51 am
Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 12:29 am
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 6:25 pm Det er din opplevelse, og jeg kan selvsagt ikke ta fra deg den. Jeg tviler dog på at felleskolen er "fortapt". 97 prosent av elevene i Norge går i den offentlige skolen. Dette tallet har vært stabilt i mange år, og det er sannsynlig at det vil være det i uoverskuelig framtid. Jeg tror imidlertid ikke disse elevene du henviser til er den største trusselen mot skolen - jeg mener det er tendensiøst og spekulativt å bruke disse som syndebukker og forklaring på alt som er vondt og vanskelig i norsk skole. Hvis jeg skal si hva jeg mener er den største trusselen, så er det at guttene kjeder seg mens jentene kjenner på prestasjonspress. Skolen slik den er i dag er alt for teoretisk og alt for styrt av karakterer. Dette går ut over elevenes trivsel. Ungdata-undersøkelsen sier også dette: "Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen blitt redusert med seks prosentpoeng. Andelen som kjeder seg på skolen har økt med over ti prosentpoeng" (s. 18). Det viktigste tiltaket skolen kan gjøre er å legge opp til mer varierte og praktiske arbeidsoppgaver, samt å redusere karakterpresset.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstr ... sAllowed=y

Du skriver altså mye rart. Hvorfor går 97 % av elevene i offentlig skole ? Fordi det private tilbudet er minimalt. Jeg er langt mer fornøyd med NTG enn med offentlig skole, fordi elevene på NTG-U har mye mer trening og aktivitet i skoletiden enn offentlig skole. Her er jeg enig. For my teori. Deretter er det fokus på basisfagene. Lærerstyrt med disiplin og struktur. Jeg synes dette er svært bra. Gutter i f.eks. barneskolen kjeder seg fordi de ikke får ut energien sin i friminutt. Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet. Ting jeg husker tilbake på med glede som "Kongen på haugen", borger og snøballkriger, bommen uten EU-sand m.v.. Hvor mange ganger jeg har fått melding hjem fra skolen til min eldste sønn om at han lekesloss eller kastet snøball i skolegården, vet jeg ikke. Jeg ga blankt F. Den eneste gang jeg deltok på møte med rektor og inspektør var når gutten deltok i mobbingen av en ny jente i klassen med hijab. Jeg har nulltoleranse mot mobbing, men det at gutter ikke får være gutter mer i den feminiserte "alle blir krenket" skolen provoserer meg. Det er ikke merkelig at mange unge sliter psykisk utover i tenårene i møte med dårlige karakterer, kjærlighetssorg, konflikter og et sunt press. Enkelte tåler jo ingenting fordi de er forstått i hjel uten at det er satt krav til disse i oppveksten. Det blir ikke bedre av å fjerne karakterer. Ønsker ikke karakterer i barneskolen som idag.

Du må gjerne som SV / AUF fjerne fraværsgrensen eller oppmøteplikten i videregående, la elevene bestemme mer over egen skolehverdag og læring, fjerne karakterer, fjerne det presset jeg som voksen vet kommer. Jeg har hatt min egen lille bedrift i 25 år, og lever fortsatt godt av denne. Men jeg har levd med konkurransepress, angst for å gjøre feil som kirurgen ved operasjonsbordet, advokaten i retten, jagerpiloten i cockpiten, tømreren ved montering av kostbare moduler osv.. Voksenlivet er press i en rekke yrker. Det å ha et lite press i grunn- og videregående skole skader ikke. Det herder for det livet de skal ut i. Sosialister hater konkurranse og press. Det er derfor skolen dessverre er blitt en ideologisk lekegrind, hvor lekene er våre barn. Dessverre.
Herlig selvmotsigelse fra det virkelige liv. Du vil altså ha en skole der elevene skal fratas all elevmedvirkning (som du har argumentert for i et annet innlegg), og som er "lærerstyrt med disiplin og struktur".

Men når den lærerstyrte skolen utøves med disiplin og struktur mot ditt eget barn, fordi barnet ditt bryter skolens regler, så fratar du skolen all autoritet ved å "gi blankt F" og ikke møte opp for til samtale med rektor.

Dermed viser du barnet ditt at skolens regler er til for å brytes også i andre sammenhenger, og at læreren ikke har autoritet.

Foreldre har skylden for at læreren ikke har autoritet i dagen skole, fordi de ikke oppdrar sine barn til gjøre som læreren sier. Var det ikke slik? :) Tipper skolen opplever at du virkelig bidrar til "den lærerstyrte skolen". Vakkert!

Edit: Til informasjon til dere andre i tråden: Det er disse foreldrene noen av oss lærere kaller for "tidstyvene", fordi måten de utøver foreldreskap på gir oss merarbeid. Hadde de fulgt reglene, som de fleste andre foreldre i klassen, så kunne vi bruke tiden vår på undervisning i stedet for å rydde opp i elevkonflikter i skoletiden. :)
Jeg har hele veien skrevet at jeg ønsker en lærerstyrt undervisning i basisfag for å få med de minst ressurssterke og de minst modne i forhold til selvdisiplin. Jeg er for strengere disiplin i klasserommene, som i min tid. Dette eksemplet med regler for lek ute i friminuttene - som jeg personlig mener er latterlig - betød ikke at jeg oppfordrer ungene til anarki. Jeg skrev at jeg ga F, og ikke at anbefalte at min eldste gutt gjorde det. De får fortsatt karakterer i orden og oppførsel som SV og nå AP (?) vil fjerne, fordi det er stigmatiserende (sic). At gutter og guttejenter ikke får gjøre det barn har gjort i tusener av år, måle krefter mot hverandre og utfordre konkurranseinstinkt er et utslag av feminiseringen av norsk skole og norske barnehager. Lekeslåssing, snøballkrig, Kongen på Haugen osv.. Alt er forbudt. Taperene stigmatiseres og krenkes vel ?. En hovedårsak til at gutter sliter i norsk skole er konsentrasjonsvansker fordi de IKKE får ut energien sin i skole og fritid. Dette er også noe flere «eksperter» har påpekt.

Det er ingen motsetning mot disiplin i klasserommet og mer fri utfoldelse i frikvarter, forutsatt fravær av mobbing. Problemet med norsk skole er at den med 68-generasjonen og SV ideologien er feminisert i sin frykt for å ikke skape tapere med manglende krav til bl a disiplin. Denne drømmen om en enhetsskole med elevrettigheter og hvor alle skal sees, går motsatt vei. Frihetene og rettighetsskolen til fordel for elevene og på bekostning av lærerne og lærernes arbeidsforhold produserer flere skoletapere, og da særlig gutter. Jenter dominerer mer og mer de mest attraktive studiene i Norge i dag som medisin, veterinær, tannlege, juss osv.. Mange elever på ungdomstrinnet er ikke modne nok til å ta styring over egen skolehverdag. De trenger å ledes gjennom skolehverdagen med klare regler og krav, særlig i basisfag. Den delen av hjernen som styrer følelser og impulser mv, fornuften, er ikke utviklet før lenge etter fylte 15 år. Jeg vil anta at det samme gjelder i forhold til valg i egen skolehverdag.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 9:33 am
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 7:51 am
Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 12:29 am

Du skriver altså mye rart. Hvorfor går 97 % av elevene i offentlig skole ? Fordi det private tilbudet er minimalt. Jeg er langt mer fornøyd med NTG enn med offentlig skole, fordi elevene på NTG-U har mye mer trening og aktivitet i skoletiden enn offentlig skole. Her er jeg enig. For my teori. Deretter er det fokus på basisfagene. Lærerstyrt med disiplin og struktur. Jeg synes dette er svært bra. Gutter i f.eks. barneskolen kjeder seg fordi de ikke får ut energien sin i friminutt. Alt er jo fordømt forbudt i regler nedfelt skriftlig av feminister og venstresiden som dominerer i skolebyråkratiet. Ting jeg husker tilbake på med glede som "Kongen på haugen", borger og snøballkriger, bommen uten EU-sand m.v.. Hvor mange ganger jeg har fått melding hjem fra skolen til min eldste sønn om at han lekesloss eller kastet snøball i skolegården, vet jeg ikke. Jeg ga blankt F. Den eneste gang jeg deltok på møte med rektor og inspektør var når gutten deltok i mobbingen av en ny jente i klassen med hijab. Jeg har nulltoleranse mot mobbing, men det at gutter ikke får være gutter mer i den feminiserte "alle blir krenket" skolen provoserer meg. Det er ikke merkelig at mange unge sliter psykisk utover i tenårene i møte med dårlige karakterer, kjærlighetssorg, konflikter og et sunt press. Enkelte tåler jo ingenting fordi de er forstått i hjel uten at det er satt krav til disse i oppveksten. Det blir ikke bedre av å fjerne karakterer. Ønsker ikke karakterer i barneskolen som idag.

Du må gjerne som SV / AUF fjerne fraværsgrensen eller oppmøteplikten i videregående, la elevene bestemme mer over egen skolehverdag og læring, fjerne karakterer, fjerne det presset jeg som voksen vet kommer. Jeg har hatt min egen lille bedrift i 25 år, og lever fortsatt godt av denne. Men jeg har levd med konkurransepress, angst for å gjøre feil som kirurgen ved operasjonsbordet, advokaten i retten, jagerpiloten i cockpiten, tømreren ved montering av kostbare moduler osv.. Voksenlivet er press i en rekke yrker. Det å ha et lite press i grunn- og videregående skole skader ikke. Det herder for det livet de skal ut i. Sosialister hater konkurranse og press. Det er derfor skolen dessverre er blitt en ideologisk lekegrind, hvor lekene er våre barn. Dessverre.
Herlig selvmotsigelse fra det virkelige liv. Du vil altså ha en skole der elevene skal fratas all elevmedvirkning (som du har argumentert for i et annet innlegg), og som er "lærerstyrt med disiplin og struktur".

Men når den lærerstyrte skolen utøves med disiplin og struktur mot ditt eget barn, fordi barnet ditt bryter skolens regler, så fratar du skolen all autoritet ved å "gi blankt F" og ikke møte opp for til samtale med rektor.

Dermed viser du barnet ditt at skolens regler er til for å brytes også i andre sammenhenger, og at læreren ikke har autoritet.

Foreldre har skylden for at læreren ikke har autoritet i dagen skole, fordi de ikke oppdrar sine barn til gjøre som læreren sier. Var det ikke slik? :) Tipper skolen opplever at du virkelig bidrar til "den lærerstyrte skolen". Vakkert!

Edit: Til informasjon til dere andre i tråden: Det er disse foreldrene noen av oss lærere kaller for "tidstyvene", fordi måten de utøver foreldreskap på gir oss merarbeid. Hadde de fulgt reglene, som de fleste andre foreldre i klassen, så kunne vi bruke tiden vår på undervisning i stedet for å rydde opp i elevkonflikter i skoletiden. :)
Jeg har hele veien skrevet at jeg ønsker en lærerstyrt undervisning i basisfag for å få med de minst ressurssterke og de minst modne i forhold til selvdisiplin. Jeg er for strengere disiplin i klasserommene, som i min tid. Dette eksemplet med regler for lek ute i friminuttene - som jeg personlig mener er latterlig - betød ikke at jeg oppfordrer ungene til anarki. Jeg skrev at jeg ga F, og ikke at anbefalte at min eldste gutt gjorde det. De får fortsatt karakterer i orden og oppførsel som SV og nå AP (?) vil fjerne, fordi det er stigmatiserende (sic). At gutter og guttejenter ikke får gjøre det barn har gjort i tusener av år, måle krefter mot hverandre og utfordre konkurranseinstinkt er et utslag av feminiseringen av norsk skole og norske barnehager. Lekeslåssing, snøballkrig, Kongen på Haugen osv.. Alt er forbudt. Taperene stigmatiseres og krenkes vel ?. En hovedårsak til at gutter sliter i norsk skole er konsentrasjonsvansker fordi de IKKE får ut energien sin i skole og fritid. Dette er også noe flere «eksperter» har påpekt.

Det er ingen motsetning mot disiplin i klasserommet og mer fri utfoldelse i frikvarter, forutsatt fravær av mobbing. Problemet med norsk skole er at den med 68-generasjonen og SV ideologien er feminisert i sin frykt for å ikke skape tapere med manglende krav til bl a disiplin. Denne drømmen om en enhetsskole med elevrettigheter og hvor alle skal sees, går motsatt vei. Frihetene og rettighetsskolen til fordel for elevene og på bekostning av lærerne og lærernes arbeidsforhold produserer flere skoletapere, og da særlig gutter. Jenter dominerer mer og mer de mest attraktive studiene i Norge i dag som medisin, veterinær, tannlege, juss osv.. Mange elever på ungdomstrinnet er ikke modne nok til å ta styring over egen skolehverdag. De trenger å ledes gjennom skolehverdagen med klare regler og krav, særlig i basisfag. Den delen av hjernen som styrer følelser og impulser mv, fornuften, er ikke utviklet før lenge etter fylte 15 år. Jeg vil anta at det samme gjelder i forhold til valg i egen skolehverdag.
Du skrev at du «gav F» - og at den eneste gangen du gadd å komme til møte på skolen var da sønnen din hadde mobbet en minoritetsspråklig jente i klassen. Med andre ord - alle disse andre gangene møtte du ikke på skolen! Noe som klart viser at du er en av disse foreldrene som lærer barnet at det kan bryte skolenes regler når reglene ikke passer ens personlige interesser. En herlig selvmotsigelse med tanke på hva du ellers så flott forfekter i denne tråden, selv om du forsøker deg på å fossro bort fra det du skrev nå.

Crazy Horse

Legg inn av Crazy Horse »

HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 9:51 am
Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 9:33 am
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 7:51 am

Herlig selvmotsigelse fra det virkelige liv. Du vil altså ha en skole der elevene skal fratas all elevmedvirkning (som du har argumentert for i et annet innlegg), og som er "lærerstyrt med disiplin og struktur".

Men når den lærerstyrte skolen utøves med disiplin og struktur mot ditt eget barn, fordi barnet ditt bryter skolens regler, så fratar du skolen all autoritet ved å "gi blankt F" og ikke møte opp for til samtale med rektor.

Dermed viser du barnet ditt at skolens regler er til for å brytes også i andre sammenhenger, og at læreren ikke har autoritet.

Foreldre har skylden for at læreren ikke har autoritet i dagen skole, fordi de ikke oppdrar sine barn til gjøre som læreren sier. Var det ikke slik? :) Tipper skolen opplever at du virkelig bidrar til "den lærerstyrte skolen". Vakkert!

Edit: Til informasjon til dere andre i tråden: Det er disse foreldrene noen av oss lærere kaller for "tidstyvene", fordi måten de utøver foreldreskap på gir oss merarbeid. Hadde de fulgt reglene, som de fleste andre foreldre i klassen, så kunne vi bruke tiden vår på undervisning i stedet for å rydde opp i elevkonflikter i skoletiden. :)
Jeg har hele veien skrevet at jeg ønsker en lærerstyrt undervisning i basisfag for å få med de minst ressurssterke og de minst modne i forhold til selvdisiplin. Jeg er for strengere disiplin i klasserommene, som i min tid. Dette eksemplet med regler for lek ute i friminuttene - som jeg personlig mener er latterlig - betød ikke at jeg oppfordrer ungene til anarki. Jeg skrev at jeg ga F, og ikke at anbefalte at min eldste gutt gjorde det. De får fortsatt karakterer i orden og oppførsel som SV og nå AP (?) vil fjerne, fordi det er stigmatiserende (sic). At gutter og guttejenter ikke får gjøre det barn har gjort i tusener av år, måle krefter mot hverandre og utfordre konkurranseinstinkt er et utslag av feminiseringen av norsk skole og norske barnehager. Lekeslåssing, snøballkrig, Kongen på Haugen osv.. Alt er forbudt. Taperene stigmatiseres og krenkes vel ?. En hovedårsak til at gutter sliter i norsk skole er konsentrasjonsvansker fordi de IKKE får ut energien sin i skole og fritid. Dette er også noe flere «eksperter» har påpekt.

Det er ingen motsetning mot disiplin i klasserommet og mer fri utfoldelse i frikvarter, forutsatt fravær av mobbing. Problemet med norsk skole er at den med 68-generasjonen og SV ideologien er feminisert i sin frykt for å ikke skape tapere med manglende krav til bl a disiplin. Denne drømmen om en enhetsskole med elevrettigheter og hvor alle skal sees, går motsatt vei. Frihetene og rettighetsskolen til fordel for elevene og på bekostning av lærerne og lærernes arbeidsforhold produserer flere skoletapere, og da særlig gutter. Jenter dominerer mer og mer de mest attraktive studiene i Norge i dag som medisin, veterinær, tannlege, juss osv.. Mange elever på ungdomstrinnet er ikke modne nok til å ta styring over egen skolehverdag. De trenger å ledes gjennom skolehverdagen med klare regler og krav, særlig i basisfag. Den delen av hjernen som styrer følelser og impulser mv, fornuften, er ikke utviklet før lenge etter fylte 15 år. Jeg vil anta at det samme gjelder i forhold til valg i egen skolehverdag.
Du skrev at du «gav F» - og at den eneste gangen du gadd å komme til møte på skolen var da sønnen din hadde mobbet en minoritetsspråklig jente i klassen. Med andre ord - alle disse andre gangene møtte du ikke på skolen! Noe som klart viser at du er en av disse foreldrene som lærer barnet at det kan bryte skolenes regler når reglene ikke passer ens personlige interesser. En herlig selvmotsigelse med tanke på hva du ellers så flott forfekter i denne tråden, selv om du forsøker deg på å fossro bort fra det du skrev nå.
Jeg har aldeles ikke gitt F. Jeg eller mor har møtt på alt av kontaktmøter og jeg møtte i denne mobbesaken av klassens eneste muslim. Jeg møtte fordi jeg har nulltoleranse mot mobbing av barn som skiller seg ut. I disse snøballkaste sakene ble vi aldri innkalt til møter. Kun melding hjem. Muntlig sa jeg til læreren at jeg hadde meddelt til min sønn - Sitting Bull - at dette ikke var lov. Jeg tilføyde - uten at Sittende Okse hørte hva jeg sa - at jeg synes reglene er latterlige. Har man nå ikke som forelder lengre lov til å si hva man mener ? Den aktuelle kontaktlærer var forøvrig helt enig med meg. Jeg ba Sitting Bull om å slutte og kaste snøball fordi noe av porselenet han traff kunne bli krenket, mot at han fikk være med på bøffeljakt. Da roet han seg.

Vi har forøvrig bestemt oss for å søke plass på privatskole for vår datter til høsten. NTG. Håndball og langrenn. Koster ikke allverden. Årsaken er at norsk offentlig skole er i ferd med å bli ødelagt av folk med dine holdninger. Denne privatskolen er en glimrende kombinasjon av trening, friluftsliv og konsentrert lærerstyrt læring i basisfag. Færre timer enn i offentlig skole, men samme pensum.

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 10:43 am
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 9:51 am
Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 9:33 am

Jeg har hele veien skrevet at jeg ønsker en lærerstyrt undervisning i basisfag for å få med de minst ressurssterke og de minst modne i forhold til selvdisiplin. Jeg er for strengere disiplin i klasserommene, som i min tid. Dette eksemplet med regler for lek ute i friminuttene - som jeg personlig mener er latterlig - betød ikke at jeg oppfordrer ungene til anarki. Jeg skrev at jeg ga F, og ikke at anbefalte at min eldste gutt gjorde det. De får fortsatt karakterer i orden og oppførsel som SV og nå AP (?) vil fjerne, fordi det er stigmatiserende (sic). At gutter og guttejenter ikke får gjøre det barn har gjort i tusener av år, måle krefter mot hverandre og utfordre konkurranseinstinkt er et utslag av feminiseringen av norsk skole og norske barnehager. Lekeslåssing, snøballkrig, Kongen på Haugen osv.. Alt er forbudt. Taperene stigmatiseres og krenkes vel ?. En hovedårsak til at gutter sliter i norsk skole er konsentrasjonsvansker fordi de IKKE får ut energien sin i skole og fritid. Dette er også noe flere «eksperter» har påpekt.

Det er ingen motsetning mot disiplin i klasserommet og mer fri utfoldelse i frikvarter, forutsatt fravær av mobbing. Problemet med norsk skole er at den med 68-generasjonen og SV ideologien er feminisert i sin frykt for å ikke skape tapere med manglende krav til bl a disiplin. Denne drømmen om en enhetsskole med elevrettigheter og hvor alle skal sees, går motsatt vei. Frihetene og rettighetsskolen til fordel for elevene og på bekostning av lærerne og lærernes arbeidsforhold produserer flere skoletapere, og da særlig gutter. Jenter dominerer mer og mer de mest attraktive studiene i Norge i dag som medisin, veterinær, tannlege, juss osv.. Mange elever på ungdomstrinnet er ikke modne nok til å ta styring over egen skolehverdag. De trenger å ledes gjennom skolehverdagen med klare regler og krav, særlig i basisfag. Den delen av hjernen som styrer følelser og impulser mv, fornuften, er ikke utviklet før lenge etter fylte 15 år. Jeg vil anta at det samme gjelder i forhold til valg i egen skolehverdag.
Du skrev at du «gav F» - og at den eneste gangen du gadd å komme til møte på skolen var da sønnen din hadde mobbet en minoritetsspråklig jente i klassen. Med andre ord - alle disse andre gangene møtte du ikke på skolen! Noe som klart viser at du er en av disse foreldrene som lærer barnet at det kan bryte skolenes regler når reglene ikke passer ens personlige interesser. En herlig selvmotsigelse med tanke på hva du ellers så flott forfekter i denne tråden, selv om du forsøker deg på å fossro bort fra det du skrev nå.
Jeg har aldeles ikke gitt F. Jeg eller mor har møtt på alt av kontaktmøter og jeg møtte i denne mobbesaken av klassens eneste muslim. Jeg møtte fordi jeg har nulltoleranse mot mobbing av barn som skiller seg ut. I disse snøballkaste sakene ble vi aldri innkalt til møter. Kun melding hjem. Muntlig sa jeg til læreren at jeg hadde meddelt til min sønn - Sitting Bull - at dette ikke var lov. Jeg tilføyde - uten at Sittende Okse hørte hva jeg sa - at jeg synes reglene er latterlige. Har man nå ikke som forelder lengre lov til å si hva man mener ? Den aktuelle kontaktlærer var forøvrig helt enig med meg. Jeg ba Sitting Bull om å slutte og kaste snøball fordi noe av porselenet han traff kunne bli krenket, mot at han fikk være med på bøffeljakt. Da roet han seg.

Vi har forøvrig bestemt oss for å søke plass på privatskole for vår datter til høsten. NTG. Håndball og langrenn. Koster ikke allverden. Årsaken er at norsk offentlig skole er i ferd med å bli ødelagt av folk med dine holdninger. Denne privatskolen er en glimrende kombinasjon av trening, friluftsliv og konsentrert lærerstyrt læring i basisfag. Færre timer enn i offentlig skole, men samme pensum.
Fra å gi totalt F for tre innlegg siden – og ikke møte til samtale på skolen – til alvorlig samtale med sønn og godt samarbeid med den sosialistiske feministlæreren som ødelegger skolen. Det er rart hvor raskt man kan endre forklaring i et anonymt forum – når man blir avslørt for den man er.

Det er forresten lov å kaste snøball på angitte områder på de fleste skoler. Slik at de som ikke vil delta i snøballkastingen skal få slippe. Jeg antar at din sønn har kastet snøball utenfor dette området – og at det var derfor han fikk melding hjem. Nei, vent litt forresten! Skolen din sønn går en av ytterst få skoler der det er totalforbud mot snøballkasting, så klart. Ah, det tenkte jeg visst ikke på.

Lærere har erfart at lekeslåssing fort ender med at leken tar slutt og alvoret tar over. Så blir det slåssing og konflikt. Kan de ikke slåss hjemme da, hvis de på død og liv må! Så kan foreldrene ta ansvaret for eventuelle konflikter som oppstår – og ikke lærerne.

Handlet ikke denne tråden nettopp om å lytte til det lærerne sier? Eller var det bare når man selv var enig man skulle lytte?

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 10:43 am
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 9:51 am
Crazy Horse skrev: tor mai 25, 2023 9:33 am

Jeg har hele veien skrevet at jeg ønsker en lærerstyrt undervisning i basisfag for å få med de minst ressurssterke og de minst modne i forhold til selvdisiplin. Jeg er for strengere disiplin i klasserommene, som i min tid. Dette eksemplet med regler for lek ute i friminuttene - som jeg personlig mener er latterlig - betød ikke at jeg oppfordrer ungene til anarki. Jeg skrev at jeg ga F, og ikke at anbefalte at min eldste gutt gjorde det. De får fortsatt karakterer i orden og oppførsel som SV og nå AP (?) vil fjerne, fordi det er stigmatiserende (sic). At gutter og guttejenter ikke får gjøre det barn har gjort i tusener av år, måle krefter mot hverandre og utfordre konkurranseinstinkt er et utslag av feminiseringen av norsk skole og norske barnehager. Lekeslåssing, snøballkrig, Kongen på Haugen osv.. Alt er forbudt. Taperene stigmatiseres og krenkes vel ?. En hovedårsak til at gutter sliter i norsk skole er konsentrasjonsvansker fordi de IKKE får ut energien sin i skole og fritid. Dette er også noe flere «eksperter» har påpekt.

Det er ingen motsetning mot disiplin i klasserommet og mer fri utfoldelse i frikvarter, forutsatt fravær av mobbing. Problemet med norsk skole er at den med 68-generasjonen og SV ideologien er feminisert i sin frykt for å ikke skape tapere med manglende krav til bl a disiplin. Denne drømmen om en enhetsskole med elevrettigheter og hvor alle skal sees, går motsatt vei. Frihetene og rettighetsskolen til fordel for elevene og på bekostning av lærerne og lærernes arbeidsforhold produserer flere skoletapere, og da særlig gutter. Jenter dominerer mer og mer de mest attraktive studiene i Norge i dag som medisin, veterinær, tannlege, juss osv.. Mange elever på ungdomstrinnet er ikke modne nok til å ta styring over egen skolehverdag. De trenger å ledes gjennom skolehverdagen med klare regler og krav, særlig i basisfag. Den delen av hjernen som styrer følelser og impulser mv, fornuften, er ikke utviklet før lenge etter fylte 15 år. Jeg vil anta at det samme gjelder i forhold til valg i egen skolehverdag.
Du skrev at du «gav F» - og at den eneste gangen du gadd å komme til møte på skolen var da sønnen din hadde mobbet en minoritetsspråklig jente i klassen. Med andre ord - alle disse andre gangene møtte du ikke på skolen! Noe som klart viser at du er en av disse foreldrene som lærer barnet at det kan bryte skolenes regler når reglene ikke passer ens personlige interesser. En herlig selvmotsigelse med tanke på hva du ellers så flott forfekter i denne tråden, selv om du forsøker deg på å fossro bort fra det du skrev nå.
Færre timer enn i offentlig skole, men samme pensum.
Det har ikke vært et pensum i norsk skole siden 60-tallet, tror jeg. Men som jeg har vist deg så må skolene følge det som står i overordnet del av læreplanen og læreplanene for fag. Der det blant annet er uttrykt at alle skoler i Norge, også private, skal legge til rette for elevmedvirkning, samarbeid og elevdeltakelse. Derfor er ikke undervisningen så annerledes på en privat skole i forhold til en offentlig skole. I motsetning til deg, så har jeg vært til stede i undervisningen begge steder. Jeg har også venner som underviser i private skoler. Du er temmelig lite informert hvis du tror forskjellen er særlig stor.

KongOlav2

Legg inn av KongOlav2 »

HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 3:52 pm Jeg er ikke leder lenger, men arbeider i det private. Jeg står derfor fritt til å mene det jeg vil. Jeg avfeier ingenting, men åpner opp for at det kanskje kan være en mulighet for at virkeligheten kan være mer nyansert enn de mest overdrevne beskrivelsene. Forskningen jeg har vist til kan tyde på det - at voldsnivået i norsk skole neppe er identisk med voldsnivået i en favela i Rio, slik man får inntrykk av når man leser denne tråden. Fordi noe av fokuset skyldes at vi er mer oppmerksomme på vold i skolen i dag enn vi var for 40 år siden. Dessuten har vi fått bedre rutiner for varsling enn vi hadde den gang. Jeg mener det er et etterrettelig innspill i en svært karikert og tabloid debatt. Der debattanter skyter med løskrutt, fordi de ingen peiling har.
Nå har ikke jeg sagt noe særlig om vold i skolen. Det er lærernes generelle arbeidssituasjon jeg har vært opptatt av. Og har sett så mange eksempler de siste årene at det ikke kan forklares med at de ikke har forstått profesjonen. Nedenfor er noen nyheter jeg fant gjennom noen få minutter med googling. Det er et par generelle saker, og lenger ned flere indviduelle saker og kommentarer.

Den mest interessante er kanskje den første med at hele 44 % er helt eller litt enig i påstanden "jeg tenker ofte på å slutte som lærer". Om jeg var skoleleder ville jeg iallfall vært bekymret for slike tall. Og av individuelle historier er det mye det samme som går igjen. En annen interessant sak er den fra Larvik hvor kommunen ville innføre strengere regler enn det som var krevd fra sentralt hold, altså at man hadde noen overivrige kommunebyråkrater som gjorde hverdagen tyngre for lærerne. Det kommer ikke akkurat som noen overraskelse. Og dette er kun nyheter jeg fant kun i løpet av noen få minutters søk. Jeg har nok sett klart flere av disse enten på trykk, som har stått frem på TV eller andre steder. Så det er ikke snakk om spredte enkeltsaker men en bred tendens som bør tas på alvor for en så viktig yrkesgruppe som lærerne.

https://www.utdanningsnytt.no/ks-laerer ... seg/352314

https://utdanningsforskning.no/artikler ... e-slutter/

Og noen mer spesifikke situasjoner og individuelle historier:

https://www.dagbladet.no/nyheter/laerer ... e/65242708

https://www.f-b.no/ikt-systemet-er-skol ... 59-1649517

https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/ ... t-systemer

https://www.op.no/skoler/politikk/kommu ... -36-117317

https://frifagbevegelse.no/forside/lare ... 86e4ff4f81

https://nettopp.nord.no/marthe-27-er-en ... ntlig-skal

https://www.tv2.no/mening_og_analyse/he ... /15689178/

https://www.vg.no/nyheter/i/69kRwL/juli ... kende-skip

https://www.aftenposten.no/norge/i/wOyP ... eoppgavene

https://forskersonen.no/arbeidsliv-kron ... er/2038552

KBY

Legg inn av KBY »

HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 12:24 am
KBY skrev: ons mai 24, 2023 11:13 pm Historiene kommer fram

https://www.bt.no/familieogoppvekst/i/G ... l-ny-skole

Et utdrag som nok beskriver størsteparten av problemene i skolen…

«Elevene føler seg svært krenket, selv om de ikke er direkte involvert i den bakenforliggende årsaken til voldshendelsen. De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utøve vold når noen utøver det som de opplever som rasisme».
Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur, men det kan se ut som at den handler om mobbing. Mobbing har vi veldig god statistikk på i norsk skole, fordi elevene rapporterer om mobbing i den årlige Elevundersøkelsen. Resultatene fra denne forteller oss at rundt seks prosent av skolens elever blir mobbet - og dette tallet har vært stabilt over lang tid. Seks prosent er seks prosent for mye, men Elevundersøkelsen forteller oss i det minste at det ikke har vært en dramatisk endring de siste 10-15 årene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/p ... r-mobbing/
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

KBY skrev: tor mai 25, 2023 1:20 pm
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 12:24 am
KBY skrev: ons mai 24, 2023 11:13 pm Historiene kommer fram

https://www.bt.no/familieogoppvekst/i/G ... l-ny-skole

Et utdrag som nok beskriver størsteparten av problemene i skolen…

«Elevene føler seg svært krenket, selv om de ikke er direkte involvert i den bakenforliggende årsaken til voldshendelsen. De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utøve vold når noen utøver det som de opplever som rasisme».
Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur, men det kan se ut som at den handler om mobbing. Mobbing har vi veldig god statistikk på i norsk skole, fordi elevene rapporterer om mobbing i den årlige Elevundersøkelsen. Resultatene fra denne forteller oss at rundt seks prosent av skolens elever blir mobbet - og dette tallet har vært stabilt over lang tid. Seks prosent er seks prosent for mye, men Elevundersøkelsen forteller oss i det minste at det ikke har vært en dramatisk endring de siste 10-15 årene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/p ... r-mobbing/
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Spørmålet er snarere: Kan du lese? Se den FØRSTE setningen i innlegget mitt: "Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur."

Litt spesielt å bruke en kilde som bare BERGENSERE kan lese, og deretter bli forarget over at andre ikke har lest. Og siden jeg ikke får lest det som står der, så er det umulig å kommentere.

Solvgutt1

Legg inn av Solvgutt1 »

KBY skrev: tor mai 25, 2023 1:20 pm
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 12:24 am
KBY skrev: ons mai 24, 2023 11:13 pm Historiene kommer fram

https://www.bt.no/familieogoppvekst/i/G ... l-ny-skole

Et utdrag som nok beskriver størsteparten av problemene i skolen…

«Elevene føler seg svært krenket, selv om de ikke er direkte involvert i den bakenforliggende årsaken til voldshendelsen. De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utøve vold når noen utøver det som de opplever som rasisme».
Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur, men det kan se ut som at den handler om mobbing. Mobbing har vi veldig god statistikk på i norsk skole, fordi elevene rapporterer om mobbing i den årlige Elevundersøkelsen. Resultatene fra denne forteller oss at rundt seks prosent av skolens elever blir mobbet - og dette tallet har vært stabilt over lang tid. Seks prosent er seks prosent for mye, men Elevundersøkelsen forteller oss i det minste at det ikke har vært en dramatisk endring de siste 10-15 årene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/p ... r-mobbing/
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Så offeret har deltatt i rasistisk motivert mobbing og dette var en hevnaksjon fra noen som ikke var involvert i den opprinnelige mobbingen?

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

KongOlav2 skrev: tor mai 25, 2023 12:30 pm
HNilsen skrev: ons mai 24, 2023 3:52 pm Jeg er ikke leder lenger, men arbeider i det private. Jeg står derfor fritt til å mene det jeg vil. Jeg avfeier ingenting, men åpner opp for at det kanskje kan være en mulighet for at virkeligheten kan være mer nyansert enn de mest overdrevne beskrivelsene. Forskningen jeg har vist til kan tyde på det - at voldsnivået i norsk skole neppe er identisk med voldsnivået i en favela i Rio, slik man får inntrykk av når man leser denne tråden. Fordi noe av fokuset skyldes at vi er mer oppmerksomme på vold i skolen i dag enn vi var for 40 år siden. Dessuten har vi fått bedre rutiner for varsling enn vi hadde den gang. Jeg mener det er et etterrettelig innspill i en svært karikert og tabloid debatt. Der debattanter skyter med løskrutt, fordi de ingen peiling har.
Nå har ikke jeg sagt noe særlig om vold i skolen. Det er lærernes generelle arbeidssituasjon jeg har vært opptatt av. Og har sett så mange eksempler de siste årene at det ikke kan forklares med at de ikke har forstått profesjonen. Nedenfor er noen nyheter jeg fant gjennom noen få minutter med googling. Det er et par generelle saker, og lenger ned flere indviduelle saker og kommentarer.

Den mest interessante er kanskje den første med at hele 44 % er helt eller litt enig i påstanden "jeg tenker ofte på å slutte som lærer". Om jeg var skoleleder ville jeg iallfall vært bekymret for slike tall. Og av individuelle historier er det mye det samme som går igjen. En annen interessant sak er den fra Larvik hvor kommunen ville innføre strengere regler enn det som var krevd fra sentralt hold, altså at man hadde noen overivrige kommunebyråkrater som gjorde hverdagen tyngre for lærerne. Det kommer ikke akkurat som noen overraskelse. Og dette er kun nyheter jeg fant kun i løpet av noen få minutters søk. Jeg har nok sett klart flere av disse enten på trykk, som har stått frem på TV eller andre steder. Så det er ikke snakk om spredte enkeltsaker men en bred tendens som bør tas på alvor for en så viktig yrkesgruppe som lærerne.

https://www.utdanningsnytt.no/ks-laerer ... seg/352314

https://utdanningsforskning.no/artikler ... e-slutter/

Og noen mer spesifikke situasjoner og individuelle historier:

https://www.dagbladet.no/nyheter/laerer ... e/65242708

https://www.f-b.no/ikt-systemet-er-skol ... 59-1649517

https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/ ... t-systemer

https://www.op.no/skoler/politikk/kommu ... -36-117317

https://frifagbevegelse.no/forside/lare ... 86e4ff4f81

https://nettopp.nord.no/marthe-27-er-en ... ntlig-skal

https://www.tv2.no/mening_og_analyse/he ... /15689178/

https://www.vg.no/nyheter/i/69kRwL/juli ... kende-skip

https://www.aftenposten.no/norge/i/wOyP ... eoppgavene

https://forskersonen.no/arbeidsliv-kron ... er/2038552
Dette er veldig kjente tall, og de har vært til diskusjon i mange år. Det kan godt hende at årsaken er at det de siste 30-40 årene har blitt mer vold mot lærere i skolen, men så langt har jeg ikke sett noen kunne dokumentere det. Det kan også godt hende at det skyldes at lærere har for mye å gjøre, men jeg opplever at lærere blir veldig diffuse når man spør om eksempler på hvilke arbeidsoppgaver de mener gjør dem overarbeidet. Jeg har jo som sagt jobbet i skole i 30 år, og at lærere er overarbeidet på generell basis er ikke mitt inntrykk. Det kan nok være tøft å være nyutdannet lærer med alt det innebærer, noe statistikken også viser. 25 prosent av de nyutdannede lærerne slutter i yrket i løpet av de fem første årene. Der er det noe vi bør se på - helt åpenbart!

Jeg mener imidlertid debatten trenger noen motstemmer, fordi det nå nesten er umulig å se på disse tallene med et kritisk blikk. Det har vært mitt anliggende i noen av debattene vi har hatt her inne i Fridiskusjon. Her er noen momenter jeg vil spille inn og som kanskje kan gi oss en bredere forståelse:

- Forskning har vist at Iærere forventer en langsommere endringstakt enn andre yrkesutøvere.

- Lærere bruker mindre tid på å holde seg faglig oppdatert på forskning og kunnskapsbasert profesjonslitteratur enn andre profesjonsgrupper.

- Studenter i lærerutdanningen bruker mindre tid på studiene sine enn studenter i sammenlingbare utdanninger.

- Studenter i lærerutdanningene er mindre fornøyd med utdanningen sin enn studenter i andre profesjonsutdanninger.

- Nyutdannede lærere opplever at de har mindre bruk for utdanningene sin enn nyutdannede i andre profesjonsyrker.

Jeg mener alt dette bør tas med i diskusjonen. Det blir for enkelt å bare hoppe over disse momentene og rett på narrativet om at det er for mange arbeidsoppgaver i læreryrket. Punktum! I denne miksen må det også tas med at læreryrket har blitt snakket grundig ned i mediene i en tiårs-periode - av politikere, av lærerorganisasjonene og av lærere selv. Når alt dette er sagt, så må vi også forholde oss til at det vil være behov for færre lærere i framtiden.

KBY

Legg inn av KBY »

HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 1:52 pm
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Spørmålet er snarere: Kan du lese? Se den FØRSTE setningen i innlegget mitt: "Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur."

Litt spesielt å bruke en kilde som bare BERGENSERE kan lese, og deretter bli forarget over at andre ikke har lest. Og siden jeg ikke får lest det som står der, så er det umulig å kommentere.
[/quote]

Du trengte bare å kommentere utdraget som sier alt , ikke nødvendig å lese artikkelen - alle vet jo hva som foregår på skolene uansett

KBY

Legg inn av KBY »

Solvgutt1 skrev: tor mai 25, 2023 1:54 pm
KBY skrev: tor mai 25, 2023 1:20 pm
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 12:24 am

Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur, men det kan se ut som at den handler om mobbing. Mobbing har vi veldig god statistikk på i norsk skole, fordi elevene rapporterer om mobbing i den årlige Elevundersøkelsen. Resultatene fra denne forteller oss at rundt seks prosent av skolens elever blir mobbet - og dette tallet har vært stabilt over lang tid. Seks prosent er seks prosent for mye, men Elevundersøkelsen forteller oss i det minste at det ikke har vært en dramatisk endring de siste 10-15 årene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/p ... r-mobbing/
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Så offeret har deltatt i rasistisk motivert mobbing og dette var en hevnaksjon fra noen som ikke var involvert i den opprinnelige mobbingen?
Mobbing er ikke nevnt engang.. det er bare noen lettkrenket utlendinger som synes det er greit å utøve vold i gjeng mot noen man «følte» drev med rasisme…

Solvgutt1

Legg inn av Solvgutt1 »

KBY skrev: tor mai 25, 2023 2:50 pm
Solvgutt1 skrev: tor mai 25, 2023 1:54 pm
KBY skrev: tor mai 25, 2023 1:20 pm

Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Så offeret har deltatt i rasistisk motivert mobbing og dette var en hevnaksjon fra noen som ikke var involvert i den opprinnelige mobbingen?
Mobbing er ikke nevnt engang.. det er bare noen lettkrenket utlendinger som synes det er greit å utøve vold i gjeng mot noen man «følte» drev med rasisme…
Vet du at det ikke var reell, grov rasisme involvert? Eller at de som stod bak var utlendinger?

HNilsen

Legg inn av HNilsen »

KBY skrev: tor mai 25, 2023 2:48 pm
HNilsen skrev: tor mai 25, 2023 1:52 pm
Kan du lese?

»De rettferdiggjør handlingene sine med at de har rett til å utvøe vold når noen utøver det som de _OPPLEVER_ som rasisme»

Hva dette har med mobbing å gjøre er for meg et stort spørsmål…. Dette handler nok mer om generelle midtøsten problemer som vi har importert til dette landet som går utover norske borgere og deres barn
Spørmålet er snarere: Kan du lese? Se den FØRSTE setningen i innlegget mitt: "Nå får jeg ikke lest denne artikkelen siden den er bak betalingsmur."

Litt spesielt å bruke en kilde som bare BERGENSERE kan lese, og deretter bli forarget over at andre ikke har lest. Og siden jeg ikke får lest det som står der, så er det umulig å kommentere.
Du trengte bare å kommentere utdraget som sier alt , ikke nødvendig å lese artikkelen - alle vet jo hva som foregår på skolene uansett
[/quote]

Kommentere et løsrevet sitat, som «tilfeldigvis» passer inn i din argumentasjon - er du seriøs?

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Aktuelt»